Meny
Dachser innfører opplæring for klimavennlig kjøring til sjåfører Transport er et av områdene med mest potensiale for å redusere CO2-utslipp. Foto: Dachser

Publisert
08.February.2023

Dachser innfører opplæring for klimavennlig kjøring til sjåfører

Som en del av en helhetlig kampanje for klimatiltak innfører Dachser et opplæringskonsept for klimavennlig kjøring for lastebilsjåfører. En klimavennlig kjørestil kan redusere CO2-utslipp med rundt 14 prosent.

Etter hvert som transportlogistikken beveger seg mot netto nullutslipp, vil utslippsfrie kjøretøy som batterielektriske kjøretøy og kjøretøy drevet av hydrogenbrenselceller spille en avgjørende rolle. Det er likevel mulig med tiltak for å redusere CO2-utslipp for diesellastebilene som er i bruk i dag – for eksempel ved å endre kjøremønster. For å oppnå dette gjennomførte Dachser et opplæringsprogram ved tre av avdelingene sine i 2022 med 54 lastebilsjåfører og sjåførlærlinger som er direkte ansatt i virksomheten.

Dachser evaluerte først telematikkdataene fra den daglige driften for å få et referansepunkt for sammenligninger og endringer. Gjennom en periode på fire uker fulgte flåtesjefen, som hadde fått spesialopplæring på forhånd, og en annen sjåførinstruktør fra avdelingen sjåførene på deres faste turer og lærte dem opp i klimavennlig kjøring. Turene ble analysert for å avdekke forbedringspotensial, som for eksempel bedre bruk av teknologi. Samlet sett reduserte yrkessjåførene i pilotavdelingene CO2-utslippene sine med gjennomsnittlig 14 prosent. Beregningene viser at det er mulig å spare 9,5 tonn CO2 per år over en kjøreavstand på 120 000 kilometer for hver lastebil.

– Når vi jobber for å nå klimamålene våre, kan vi ikke undervurdere rollen som yrkessjåførene som kjører lastebil for Dachser, spiller – enten direkte eller på vegne av samarbeidspartnerne våre, sier Hendrik Jansen, Managing Director for Dachser Service und Ausbildungs GmbH.

– Uten sjåførene fungerer ingenting. Og ved å kjøre klimabevisst kan de bidra til å få ned utslippene på veien.»

De 250 yrkessjåførene samt sjåførlærlingene som er direkte ansatt i Dachser, er de første som vil bli opplært. Logistikkleverandøren har kun et lite antall eget kjørende personell ved noen få avdelinger, de resterende stillingene besettes av uavhengige transportselskaper. Dachser planlegger å tilby opplæringskonseptet til disse underleverandørene som neste steg.

Positiv tilbakemelding fra sjåførene

– Sjåførene, enkelte av dem har yrkessjåfører i mange år, innlemmer den nye lærdommen i kjørestilen, forteller Roland Zitzmann fra Dachser Service und Ausbildungs GmbH, som selv var med på alle turene ved de tre pilotavdelingene.

– Tilbakemeldingene på opplæringen har vært positive over hele linja.

Augustas Kersis er sjåfør for Dachser Norway og ser positivt på tiltaket om opplæring for en mer klimavennlig kjøring for sjåfører i Dachser. Augustas kjører til daglig elektrisk lastebil og har førstehåndserfaring med Dachser Emission-Free Delivery, som er en del av virksomhetens klimastrategi.

– Som yrkessjåfør tenker man alltid på hvordan man kan kjøre økonomisk og miljøvennlig, og jeg er glad Dachser tar yrkessjåførfaget på alvor og gir oss denne opplæringen. Også mindre bidrag kan ha stor effekt, og jeg ser positivt på alle tiltak som kan være med å redusere vårt CO2-avtrykk, sier Augustas.

Som en del av klimastrategien utnytter Dachser energi- og prosesseffektivitet samt forskning og innovasjon for å gjøre forsyningskjedene mer bærekraftige. I tillegg til dette er det et sosialt engasjement som strekker seg utover selskapets grenser og kjernevirksomhet. Dachser iverksetter flere spesifikke tiltak, blant annet ved å bygge opp en moderne bilpark med den nyeste generasjonen dieselmotorer og ved å teste alternative drivlinjer og drivstoff. I tillegg tar selskapet i bruk en kjørestil som oppnår klimavennlighet gjennom energieffektivitet. Opplæringen vil også bidra til å spare drivstoff, noe som får enda større betydning i lys av dagens situasjon og utviklingen i drivstoffprisene. som er en del av virksomhetens klimastrategi.