Meny
Dachser investerer i biogassdrevne lastebiler Tuomas Leimio, Managing Director hos Dachser Finland European Logistics. Foto: Dachser

Publisert
18.October.2021

Dachser investerer i biogassdrevne lastebiler

Dachser Finland investerer i biogassdrevne lastebiler. Logistikkleverandørens beslutning om å investere i lavutslipps transportteknologi gjør at Dachser Finlands bilpark til nærtrafikk allerede nå oppfyller utslippsreduksjonsmålene for 2030 som er fastsatt av den finske regjeringen.

Dermed kan selskapet betjene Helsinki og omland på en mer bærekraftig måte fra i år.

Fra og med i år vil Dachser Finland European Logistics – avdelingen som ligger i Kerava, og som er ansvarlig for å drive selskapets eksport/importvirksomhet i Finland – benytte totalt 10 gassdrevne kortdistanse lastebiler. Det er snakk om 8 lastebiler av typen Volvo FE og 2 av typen Iveco Eurocargo 160EG/F, av en bilpark på totalt 15 lastebiler. Alle disse lastebilene går på det som kalles komprimert biogass (CBG).

Dette tiltaket gjør at selskapet nå kan betjene hente- og leveringsstedene i Helsinki og omland med en betydelig redusert miljøpåvirkning. Planen er å bygge om de resterende få kortdistanse lastebilene til enten biogass eller elektrisk – avhengig av for eksempel teknologiske hensyn knyttet til lokale værforhold.

– Sammenlignet med 2019-tallene har vi klart å redusere CO2-utslippene våre i områdene der vi bruker lastebiler drevet av komprimert biogass, med totalt 70 %, forklarer Tuomas Leimio, Managing Director i Dachser Finland European Logistics.

– For oss er det spesielt viktig at vi fortsetter å søke etter, teste og tilpasse oss mer miljøvennlige transportløsninger gjennom ulike typer teknologisk utvikling og vitenskapelig innovasjon. Det er også grunnen til at vi har investert i disse biogassbilene – og det er noe vi er stolte av. Det er definitivt et skritt i riktig retning og gir oss mulighet til å få verdifull erfaring i den videre omleggingen av driften, fortsetter Leimio.

Investeringen koordineres av Dachser Finlands transportørpartner Savon Kuljetus Oy. Drivstoffet, som består av komprimert biogass (CBG), leveres av Gasum, som nylig åpnet et nytt produksjonsanlegg for biogass nær Helsingfors. Sjåførene til Dachser har fått konfigurerte drivstoffkort som utelukkende kan brukes til å kjøpe biogass til lastebilene.

– Totalt sett har CBG vist seg å være et svært tilfredsstillende valg til en svært begrenset investeringskostnad. Teknologien er velprøvd og ferdig utviklet, og kjøretøyene har samme driftsegenskaper som de gamle dieselbilene våre. I utgangspunktet er de dermed lastebiler på lik linje med alle andre, men med en drastisk redusert miljøpåvirkning, forklarer Mika Malmivaara, Operations Manager hos Dachser Finland European Logistics.

Langsiktig klimastrategi

Dachser Finlands beslutning om å investere i lavutslipps transportteknologi er en del av selskapets langsiktige strategi for å verne om klimaet. Logistikkleverandøren med hovedkontor i Sør-Tyskland leder an i aktivt klimavern og integrerende ansvar ved å legge stor vekt på effektiv logistikk og teknisk innovasjon. Samkjøring av arbeidet med kunder og samarbeidspartnere, som også ønsker å aktivt skape positiv endring i den globale logistikksektoren gjennom implementering av lav- og nullutslippsteknologi, spiller samtidig en viktig rolle. Dachser er allerede i gang med et prosjekt med utslippsfrie leveranser i byer. Prosjektet har som mål å redusere utslippene til null innen utgangen av 2022 i 11 utvalgte europeiske bysentra gjennom bruk av elektriske lastebiler og lastesykler – og antallet steder forventes å vokse i fremtiden. I tillegg ser selskapet også på bruk av grønn hydrogen som en alternativ drivstoffkilde, effektiviserer prosessene gjennom bruk av megatrailere og digitale optimaliseringsverktøy, og legger i økende grad vekt på bruk av bærekraftig produsert elektrisitet i driften.