Meny
Dachser lanserer miljøvennlig prosjekt i Praha Lastesykkelen markerer første steg mot en «DACHSER Emission-Free Delivery»-sone for Praha sentrum. Foto: Dachser

Publisert
06.April.2021

Dachser lanserer miljøvennlig prosjekt i Praha

Dachser lanserer et miljøvennlig pilotprosjekt i Tsjekkia, hvor logistikkleverandøren nå skal levere forsendelser i sentrum av Praha med en elektrisk lastesykkel. Det er det nybygde mikro-knutepunktet «Depot.Bike» på Florenc t-banestasjon som vil fungere som omdreiningspunkt for prosjektet.

Dermed bygger Dachser videre på den verdifulle erfaringen logistikkselskapet har med alternative leveringsmetoder for de siste kilometerne frem til kunden. Dachser har allerede opparbeidet seg erfaring med slike metoder i andre europeiske storbyer som Paris, Malaga og Stuttgart. I pilotprosjektet i Tsjekkia testes bruken av en elektrisk lastesykkel under reelle trafikkforhold i Praha – som forberedelse til fremtidige restriksjoner på leveringstrafikk i sentrum.

Dachser er en logistikkleverandør med virksomhet over hele verden og har sitt hovedkontor i Tyskland. Selskapet tilpasser prosessene og tjenestene sine kontinuerlig slik at passer den seneste utviklingen samt sosiale og demografiske endringer. Én av drivkreftene i dag er den enorme trafikkøkningen i storbyene og miljøpåvirkningen og beboernes reduserte livskvalitet som dette fører med seg. Byene svarer med å begrense tilgangen til indre by, for eksempel for eldre dieselbiler.

– Dachsers sentrale forsknings- og utviklingsavdeling analyserer alternative leveringsmetoder for kjøretøy og foreslår nye leveringskonsepter for nullutslippsleveranser innen bylogistikk», rapporterer Jan Pihar, Managing Director European Logistics Dachser Czech Republic. Han fortsetter:

– Som selskap har vi dermed lang erfaring med bruk av elektriske lastesykler i mange europeiske byer, så beslutningen om å lansere et pilotprosjekt i Praha også var opplagt – selv om byen ennå ikke har innført noen tilgangsrestriksjoner.

Forberedelse til «Dachser Emission-Free Delivery»

I pilotfasen av prosjektet planlegger Dachser å levere varer til gågatene i distriktet Praha 1. Hver morgen bringer lastebiler dagens leveranser fra Dachsers avdeling i Kladno, rundt 30 km vest for Praha, til mikro-knutepunktet Depot.Bike nær sentrum. Leveransene kjøres deretter ut enkeltvis med ellastesykkelen.

I senere faser forventes konseptet å bli gradvis utvidet til bydistriktene Praha 4, Praha 5 og Praha 7 – med støtte fra elektriske lastebiler for tunge og uhåndterlige pallforsendelser. Disse leveransene vil trolig først og fremst gå til motebutikker, apotek og forhandlere av medisinsk utstyr, samt DIY-butikker.

– En gradvis utfasing av små, konvensjonelle leveransekjøretøy er en bærekraftig løsning for å lette trafikkbelastningen i Praha og redusere problemet med luftforurensning. Vi ønsker å bidra aktivt til dette som en del av forretningsstrategien vår, legger Pihar til.

Dachser skal bruke en ellastesykkel fra selskapet Velotaxi Bring. Lastesykkelen har en lasteplass på 0,4 lastemeter og kan dermed bære en last tilsvarende en europall lastet til en høyde på 1,2 m og en maksimal vekt på 250 kg. I utgangspunktet vil sykkelen kun bli brukt til å levere forsendelser pakket i esker, men i fremtiden planlegger selskapet også å bruke paller som gradvis pakkes ut langs leveringsruten. Ideelt sett skal disse initiativene kulminere i en «Dachser Emission-Free delivery»-sone for det aktuelle området, der ulike kjøretøytyper er integrert i et overordnet konsept. Pilotprosjektet vil bli evaluert kontinuerlig sammen med operatøren av mikro-knutepunktet, en elsykkel-spesialist kalt ekolo.cz, og i samarbeid med TSK Praha (teknisk veiadministrasjon) og Praha-instituttet for planlegging og utvikling. De første resultatene forventes å sees etter prosjektet har kjørt i seks måneder.