Meny
Dachser Norway fortsetter den positive utviklingen Foto: Dachser

Publisert
23.May.2022

Dachser Norway fortsetter den positive utviklingen

Til tross for utfordrende markedsforhold og en vedvarende koronapandemi fortsetter fremgangen for Dachser Norway. Etableringen av et nytt salgskontor i Kristiansand styrker logistikkleverandørens tilstedeværelse på Sør- og Vestlandet, og markerer dermed ekspanderingen av Dachser Norway.

Også i 2021 presterte Dachser Norway en solid fremgang i omsetning og resultat. Å opprettholde god kvalitet og produktivitet, samt verdien av samarbeid mellom ansatte, kunder og samarbeidspartnere har vært avgjørende for dette.

– I vanskelige tider er det viktig for oss å være en stabil og pålitelig partner. Vi tar forpliktelsen vi har overfor medarbeidere og kunder på alvor, forteller Armend Krasniqi, General Manager hos Dachser Norway.

Koronapandemien skaper fremdeles utfordringer og urolige markedsforhold, men virksomheten fortsetter å holde frem mot målet om å styrke markedsposisjonen på det norske markedet, fokus på god kundeservice, samt å skape åpenhet og optimalisere leddene i kundenes logistikkjeder. Et viktig strategisk mål for Dachser Norwayer å alltid levere kvalitet og pålitelighet, og en forutsetning for dette er tett dialog med virksomhetens kunder og samarbeidspartnere i et uforutsigbart marked, noe som kommer til uttrykk i resultatene.

Resultatet før skatt økte fra 39,3 MNOK i 2020 til nærmere 40,4 MNOK i 2021. Opprettelsen av et salgskontor i Kristiansand vil også styrke organisasjonens nettverk og den fortsatte veksten.

– Vi anser Kristiansand for å være et viktig logistikknytepunkt med gode fergeforbindelser til resten av Europa, og det nye kontoret på Sørlandet vil forkorte leveringstidene med opp til en dag ved både import og eksport, fortsetter Armend.

Fokus på bærekraftige logistikkløsninger

Det stilles stadig høyere krav til klimavern og bærekraftige logistikkløsninger, og dette er ingen unntak for Dachser Norway som er en av logistikkleverandørene som bidrar aktivt i klimakampen. I november kunne logistikkleverandøren endelig ta i bruk sin første batterielektriske lastebil i Norge og dermed starte videreutviklingen av Dachser Emission-Free Delivery i Oslo sentrum.

– Vi har satset på elektriske kjøretøy der det er mulig, og har en målsetning om å ha nullutslipp i hele Oslo innen 2025, forklarer Armend Krasniqi.

I tillegg kjører selskapet utslippsfritt hele veien fra sin terminal på Vinterbro til kunder i Oslo, i stedet for å ta i bruk City Hub i hovedstaden. Globalt har Dachser også satt i gang en lang rekke øvrige klimatiltak. I tillegg til bruk og utvikling av batterielektriske kjøretøy og bærekraftig bylogistikk innebærer Dachsers langsiktige klimastrategi blant annet økt bruk av fornybare energikilder, og strøm som genereres ved hjelp av fornybare energikilder. Fra 2022 henter logistikkleverandøren 100 prosent av strømmen over hele verden fra fornybare kilder. I tillegg kommer Dachser til å firedoble mengden grønn strøm de genererer selv ved bruk av fotovoltaiske systemer.

Satser på kompetanseutvikling

Forsyningskjeder blir stadig mer komplekse, og dette stiller krav til logistikkleverandører. Dette er krav som blant annet omfatter nettverkene, IT-systemene, men ikke minst menneskene som leverer tjenestene.

Dachser Norway har 78 ansatte og kompetanseutvikling står høyt på agendaen. Å fokusere på å beholde, og tiltrekke seg nye talenter er et viktig fundament for å utvikle kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Det er nemlig menneskene bak prosessene som holder hjulene i gang.

– Logistics is People Business – og vi har et stort fokus på å tiltrekke oss de beste medarbeiderne, så vi kan fortsette den positive utviklingen. Kompetanseutvikling er et viktig mål, både på kontorene våre og på våre terminaler. Vi utveksler kunnskap og kompetanse, og spiller hverandre gode – på denne måten løftes hele organisasjonen, noe som gjenspeiles i resultatene, avslutter Armend.

NØKKELTALL: Dachser Norway AS 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsetning (MNOK) 286 269 244 227 208
Resultat før skatt (MNOK) 40,4 39,3 23,1 18,1 17,7
EBIT-margin 14,2 14,5 9,2 8,1 8,0
Forsendelser 328 580 279 737 212 627 237 407 288 900
Tonnasje (tonn) 82 235 79 546 75 940 76 436 69 100
Medarbeiderantall 78 74 72 74 64
Årsverk 77 72 72 74 64