Meny
Dachser satser på trailere med større plass Foto: Dachser

Publisert
07.June.2021

Dachser satser på trailere med større plass

Løpende utskiftning av semitrailere i forretningsenheten European Logistics forbedrer kapasitetsutnyttelsen og reduserer klimaavtrykket fra transportene.

Siden april 2021 har Dachser utelukkende valgt såkalte «megatrailere» når de kjøper nye semitrailere i Tyskland. På grunn av de romslige dimensjonene til lasterommet med ellers samme lengde og bredde oppnår megatrailerne bedre drivstofføkonomi enn standard semitrailere, spesielt over lange avstander. Omleggingen av hele den tyske flåten er planlagt å være ferdig innen 2027, og vil omfatte rundt 680 nye megatrailere totalt. I løpet av de neste årene kommer Dachser også til å gå i gang med å erstatte flåtene i de 24 andre europeiske landene der selskapet er representert gjennom forretningsdivisjonen European Logistics.

Såkalte megatrailere har samme lengde og bredde som en standard semitrailer. I tillegg holdes den totale høyden under 4 meter, som er det maksimalt tillatte for kjøretøy i Tyskland. Megatrailerne har 20 centimeter ekstra høyde innvendig siden lasteområdet bare er knapt 100 centimeter over veibanen. Det gir et lasterom som er 8 kubikkmeter større totalt. Som dobbeltdekker kan en megatrailer romme hele 67 europaller. Dermed nærmer den seg kapasiteten til en semitrailer med to swap bodies – men siden denne har fem palleplasser mer enn megatraileren, vil den fortsatt være Dachsers foretrukne alternativ inntil videre.

– Den begrensende faktoren for stykkgods er vanligvis ikke den maksimalt tillatte totalvekten på 40 tonn, men det tilgjengelige lastevolumet, forklarer Christian Schütz, Department Head Technics/Technical Purchase hos Dachser.

– Større lasterom betyr bedre kapasitetsutnyttelse. Når det gjelder megatraileren, kan det utgjøre hele 18 prosent. Det er effektivt og også bra for karbonavtrykket vårt, siden vi kan kjøre færre turer.

– Dachser var en pioner da selskapet innførte swap body for 50 år siden, og er fortsatt målestokken når det gjelder effektive lasterom. I dag ønsker vi å være den første store stykkgodsleverandøren i Europa som bruker megatrailere i stedet for standard semitrailere, forteller Alexander Tonn, COO Road Logistics hos Dachser.

– Megatrailere er dyrere i innkjøp, men det tar de igjen i løpet av levetiden takket være større kostnadseffektivitet. I tillegg er den bedrede prosesseffektiviteten et bidrag til den langsiktige klimastrategien vår.

Når selskapet gjennomfører denne strategien fokuserer Dachser på effektiv logistikk og teknologisk innovasjon. Selskapet er overbevist om at dette er den eneste måten de kan nå 2-gradersmålet fra Parisavtalen og klimamålene i EU og mange andre land på, på middels og lang sikt. Derfor jobber Dachser sammen med kunder og samarbeidspartnere som også er opptatt av å aktivt forme hvordan logistikkbransjen kan gå over til lavutslipps- og nullutslippsteknologier. Dachser konsentrerer innsatsen for klimavern på fire sentrale tiltaksområder: prosesseffektivitet, energieffektivitet, forskning og utvikling samt bedriftens samfunnsansvar, «corporate citizenship». Sistnevnte refererer til en forpliktelse overfor samfunn og sosiale spørsmål som går utover Dachsers egne direkte forretningsinteresser.