Meny
Dachser utvider den utslippsfrie kjøretøyflåten Illustrasjon: Dachser

Publisert
16.February.2022

Dachser utvider den utslippsfrie kjøretøyflåten

Logistikkleverandøren skal investere både i batteridrevne lastebiler og firmabiler og i de nødvendige ladesystemene. Det er også planlagt tester med hydrogendrevne lastebiler.

Logistikkleverandøren Dachser skal trappe opp bruken av nullutslippskjøretøy. Nullutslippskjøretøy er lastebiler og biler som ikke gir direkte utslipp av klimagasser eller luftforurensende stoffer. Som et første skritt på veien vil det familieeide selskapet ta i bruk minst 50 ytterligere batterielektriske lastebiler på europeiske ruter innen utgangen av 2023. Dachser planlegger også å supplere flåten av firma- og servicekjøretøy med rundt 1000 elektriske personbiler. Parallelt vil selskapet gå videre med en rekke pilotprosjekter for å utvikle og teste hydrogendrevne lastebiler utstyrt med brenselcelleteknologi. Dachser planlegger å ha hydrogendrevne kjøretøy fra en rekke produsenter i drift i nettverket sitt senest i begynnelsen av 2023.

– Den eneste måten som transportsektoren kan nå verdenssamfunnets langsiktige mål om nullutslipp på, er ved å bruke nullutslippskjøretøy. Derfor er slike kjøretøy et nøkkelelement i vår egen klimavernstrategi», forklarer Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) i DACHSER. «Vi kommer til å utvide bruken av miljøvennlige kjøretøy betydelig i årene som kommer. Det vil gi oss verdifull praktisk erfaring og i tillegg hjelpe oss med å øke antallet enheter.

Flere elektriske lastebiler og flere bruksområder

For tiden bruker Dachser batteridrevne kjøretøy først og fremst til leveranser i selskapets stykkgodsnettverk. I Europa har selskapet elektriske lastesykler i daglig drift og fremfor alt elkjøretøy med en brutto kjøretøyvekt på opptil 7,5 tonn. Det er fortsatt svært få helelektriske serieproduserte kjøretøy å velge mellom i tyngre vektklasser. For tiden er det eneste kjøretøyet av denne typen som Dachser har i drift, en førproduksjonsmodell av en 19-tonns Mercedes-Benz eActros i Stuttgart, hovedstaden i Baden-Württemberg. Dette skjer som en del av et innovasjonssamarbeid med Daimler.

I løpet av de neste to årene kommer Dachser til å ta i bruk minst 50 ekstra nullutslippsbiler, inkludert tunge batterielektriske motorkjøretøy og trekkvogner fra en rekke produsenter. Det vil enten skje gjennom direkte kjøp eller i samarbeid med transportpartnere.

– Vi fremmer bruken av nullutslippskjøretøy i det europeiske nettverket vårt aktivt for å få innlemmet dem så effektivt som mulig i transportprosessene. Dette er investeringer i fremtiden som vil lønne seg på lang sikt», forklarer Alexander Tonn, Chief Operations Officer (COO) Road Logistics hos Dachser. «Vi kommer til å utvide bruken av utslippsfrie lastebiler til områdene regional transport og ikke minst skytteltransport i år. Vi har også til hensikt å bruke batteridrevne kjøretøy til å flytte vekselflak og semitrailere på avdelingene våre.

Elektriske firmabiler

Dachser planlegger også å sikre at én av to firmabiler på anleggene i Europa innen utgangen av 2023 er et batterielektrisk kjøretøy. Dette utgjør totalt ca. 1000 personbiler. Firmabilsjåførene og Dachser-avdelingene vil kunne velge mellom forskjellige modeller fra ulike produsenter. Siden helelektriske kjøretøy ennå ikke tilbyr de tekniske spesifikasjonene som kreves for alle slags brukerprofiler, vil overgangen skje gradvis. Leveringstidene for tiden er dessuten svært lange, så den kortsiktige etterspørselen kan heller ikke dekkes akkurat nå. For medlemmene av ledelsen i Dachser skal overgangen til elektriske firmabiler være gjennomført i 2022.

Nye ladepunkter leverer grønn strøm

I takt med disse tiltakene vil Dachser sikre at avdelingene får nok ladepunkter. I tillegg er det planer om å lage over 40 hurtigladestasjoner for lastebiler, som hver skal ha en ladeeffekt på 180 kW. Alle disse ladepunktene skal forsynes med grønn elektrisitet, som enten kjøpes inn eller produseres av selskapets egne fotovoltaiske systemer.