Meny
Dag Mejdell slutter i Posten Norge

Publisert
02.May.2016

Dag Mejdell slutter i Posten Norge

Konsernsjef Dag Mejdell (58) har sagt opp sin stilling som konsernsjef i Posten Norge. Konsernstyret starter nå en prosess for rekruttering av ny konsernsjef.

Mejdell har varslet sin oppsigelse etter ti år som konsernsjef i Posten Norge. Han forlater et selskap som har utviklet seg til et ledende nordisk post- og logistikkonsern.

Vekst og omstilling

– Vi satte oss ambisiøse mål for ti år siden og har jobbet langsiktig og målrettet. Posten har lykkes godt med å omstille postvirksomheten i takt med utviklingen og nye kundebehov. Blant annet er Digipost etablert som en sikker digital postkasse for fremtiden. Samtidig har vi utviklet en kraftfull logistikkvirksomhet som vokser i det nordiske markedet. Vi har styrket tjenestetilbudet i god dialog med kundene, modernisert merkevaren Posten og lansert Bring mot bedriftsmarkedet, sier konsernsjef Dag Mejdell.

Han fremholder spesielt det gode samarbeidet med fagforeningene og mener det har vært avgjørende for å lykkes med krevende omstillinger.

– Vi hadde ikke fått til så omfattende omstillinger av postvirksomheten uten et godt samarbeid og medvirkning fra de ansatte og deres representanter. Vi har jobbet hardt og målrettet sammen for å redusere sykefravær og arbeidsskader. I dag har Posten mer friske og motiverte medarbeidere enn noen gang. Jeg er stolt av de resultatene vi har oppnådd, sier Mejdell.

Mejdell fortsetter i stillingen inntil ny konsernsjef tiltrer.

– Etter ti år som konsernsjef i Posten og mer enn 20 år som toppleder i næringslivet ønsker jeg å fortsette å engasjere meg i utviklingen av norske og internasjonale virksomheter blant annet gjennom styrearbeid, sier Mejdell.

Styret starter rekrutteringsprosess

Styret i Posten Norge beklager at Mejdell har sagt opp sin stilling som konsernsjef. Nå igangsettes en prosess for rekruttering av ny toppsjef.

– Dag Mejdell har gjort en meget god jobb og satt sitt preg på Postens utvikling i en periode med industrialisering, kundeorientering og nordisk vekst. Posten er i dag et konkurransekraftig og ledende post- og logistikkonsern med Norden som hjemmemarked og er godt posisjonert for fremtiden. Han har satt menneskene først og levert imponerende resultater, sier styreleder Idar Kreutzer. Han viser blant annet til at Dag Mejdell i 2015 ble kåret til verdens beste postsjef.