Meny
Danske NTG kjøper den nordiske road-virksomheten i Itella Logistics

Publisert
15.April.2015

Danske NTG kjøper den nordiske road-virksomheten i Itella Logistics

Posti Group selger Itella Logistics’ road-virksomhet i Skandinavia og den internasjonale fraktvirksomheten i Finland til NTG (Nordic Transport Group A/S).

I samsvar med sin strategi om å forbedre lønnsomheten i bedriften har det finske statseide Posti Group nå solgt road-virksomheten i Skandinavia samt den internasjonale road- air- and sea-virksomheten i Finland til det danske selskapet Nordic Transport Group A/S (NTG).

Salget omfatter ikke Posti’s virksomheter i Finland, Baltikum og Russland. Posti vil i framtiden tilby logistikktjenester i Finland i form av pakketjenester og bedriftenes transporttjenester og forsyningskjedeløsninger. Posti fortsetter også pakkevirksomheten i Sverige som er i vekst i forbindelse med netthandelen, samt de eksisterende lagringstjenestene i Norge. I fremtiden vil Posti tilby sine internasjonale frakttjenester gjennom sitt nettverk av agenter og samarbeidspartnere.

– Salget er et ledd i strategien for å oppnå bedre lønnsomhet i Posti. I fjor gjennomførte vi en endring av virksomheten i Skandinavia hvor vi spisset fokuset mot utviklingen av road-transport i Norden. Ved bedriftssalget vil NTG (Nordic Transport Group A/S) bli en viktig samarbeidspartner for Posti. Med et samarbeid med NTG og andre internasjonale aktører, kan vi tilby kundene våre tjenester i høy klasse, også når det gjelder frakt, sier Jukka Rosenberg, leder for Postis pakke- og logistikktjenester.

Planen er å gjennomføre salget i løpet av andre kvartal i 2015. Partene offentliggjør ikke salgsprisen.

Endringene gjelder totalt omtrent 140 personer i Sverige, Norge og Danmark samt 50 personer i Finland. I forbindelse med salget vil totalt 190 ansatte overføres til NTG (Nordic Transport Group A/S). I Norge vil all Road-virksomhet driftes under det nye selskapet NTG Road Norway AS allerede fra 1. mai 2015 og er dermed en utfyllende del av NTG’s nettverk i Europa.

Posti utvidet virksomheten til Norden i 2005 som en del av internasjonaliseringsstrategien for logistikken. Den økonomiske nedgangstiden og den harde konkurransen i bransjen har likevel svekket lønnsomheten i denne investeringen. Ifølge den nye strategien skal Posti øke fokuset i road-transporten på Finland, Russland og Baltikum. I Skandinavia opererer Posti under navnet Itella Logistics.