Meny
DB Schenker og Ekornes starter langdistansetransport med biogass Den nye biogassbilen er endelig på veien med varer for Ekornes. Foto: DB Schenker

Publisert
10.February.2023

DB Schenker og Ekornes starter langdistansetransport med biogass

DB Schenker og Ekornes har ambisiøse miljøstrategier og jobber sammen mot renere transport.

Det er enighet om å etablere en ny langdistanserute mellom Ekornes lager i Sykkylven og Oslo Havn for videre sjøtransport. Den skal betjenes av semitrailere med eksportvarer fra møbelgiganten, og importerte varer til produksjonen i Sykkylven. Dette miljøinitiativet vil sikre en ytterligere forbedring av miljøavtrykket i verdikjeden til Ekornes.

Miljøvennlig distribusjon i byer utvikler seg godt. Rekkevidde er imidlertid en utfordring hvis du skal kjøre elektrisk over lengre avstander, og her er biogass den nærmeste løsningen i dag. Nettverket for fylling av biogass er under utvikling, og Ekornes ønsker å være tidlig ute med tiltak for å oppnå karbonnøytralitet i sin verdikjede.

– Når du slapper av i et Stressless-produkt fra Ekornes, skal du vite at vi jobber kontinuerlig med hele produksjonsprosessen for en mer bærekraftig verdikjede, sier Jan Robert Lyngvær, logistikkdirektør i Ekornes.

– DB Schenker og Ekornes har inngått en langsiktig avtale om etablering av denne ruten. For oss er dette en viktig del av DB Schenkers miljøstrategi om å drive en 100 prosent karbonnøytral flåte i fremtiden. For å komme dit må vi også jobbe tett og grønt med kundene våre, og dermed gradvis fase ut tradisjonelle energikilder, sier Knut Eriksmoen, administrerende direktør DB Schenker i Norge.

– Samarbeid med våre kunder er avgjørende for å akselerere utviklingen av bærekraftig langtransport, slik at vi kan oppnå de nødvendige reduksjonene av karbonutslipp raskt. Økt etterspørsel etter nullutslippslastebiler vil også bedre tilgangen til infrastruktur for alternativ energi, avslutter Eriksmoen.

– Å ta et betydelig miljøansvar knyttet til egen produksjon og distribusjon er tydelig nedfelt i Ekornes’ klimastrategi. Denne investeringen er et ledd i å realisere denne strategien og sikre en faktisk reduksjon av utslipp fra våre transporter. For å sikre tilstrekkelig rekkevidde har vi valgt å gå for biogass på denne strekningen, sier Jan Robert Lyngvær.

– Våre leverandørers fokus og evne til å implementere bærekraft er viktig for vår suksess. Dette er ett av flere konkrete miljøtiltak vi gjør i samarbeid med DB Schenker, som er like fremtidsrettet som Ekornes i denne satsingen, fortsetter Lyngvær.

Biogassfyllingsnettet er under utvikling i Norge, og denne traseen har vært avhengig av etablering av energistasjonen på Digerneset i Ålesund kommune. Videreutvikling og et godt tempo i dette er avgjørende for den videre omstillingen til biogass i logistikkmarkedet.

Avtalen mellom Ekornes og DB Schenker ble inngått tidlig i 2021. Dette for å være klar når infrastrukturen er på plass. Bedriftene har hatt et fruktbart miljøsamarbeid over tid. Større volumer er flyttet fra vei til sjø, og sammen med Kongsberg Maritime og Massterly utvikler de et elektrisk autonomt containerskip som skal gå mellom Ikornnes havn og Ålesund havn.