Meny
DB Schenker setter nye ambisiøse klimamål Foto: DB Schenker

Publisert
18.October.2021

DB Schenker setter nye ambisiøse klimamål

Nå setter DB Schenker, som en av Norges største transport- og logistikkvirksomheter, nye ambisiøse klimamål. Innen 2027 skal all landtransport foregå 100% klimanøytralt. Selskapet forplikter seg til FN`s bærekraftsmål, og har derfor implementert en rekke miljøprosjekter som skal bidra til å nå disse målene.

DB Schenker har en klar strategi for å redusere CO2utslippene fra sin virksomhet til et absolutt minimum. Dette innebærer at man innen 2025 implementerer ulike prosjekter, som i sin tur skal sørge for at minimum 80% av transportene vil gjennomføres klimanøytralt. Dette gjelder både i byene og mellom byene. Dette skal gjøres gjennom en stor konvertering av dieseldrevne kjøretøy til en kombinasjon av både elektriske kjøretøy, biogasskjøretøy og betydelig økt andel av gods på bane. Senest innen 2027 skal alle transporter gjennomføres klimanøytralt. Selskapet antar da også at hydrogen vil være implementert i enkelte deler av kjøretøyflåten.

DB Schenker i Norge har gjennom de siste årene etablert grønne distribusjonsløsninger i flere norske byer. Først ute var Oslo med etableringen av Oslo City Hub i 2019, som verdens første klimanøytrale Hub for bærekraftig bydistribusjon. Dette ble retningsgivende for selskapet, både nasjonalt og internasjonalt. I Europa har DB Schenker nå elektrisk bydistribusjon i mer enn 60 byer, og antallet er stigende. Dette gir markedet en unik mulighet til å innfri sine kunders stadig økende miljøkrav innen transport og logistikk.

I Norge har DB Schenker en utstrakt bruk av jernbane. 68% av alt gods som fraktes mellom byene går med jernbane. Selskapet driver også sin egen togstrekning mellom Oslo og Narvik med 6 avganger i uken. Kombinasjonen jernbane og elektrisk bydistribusjon gjør at man ved å benytte DB Schenker i Norge kan oppnå en betydelig miljøgevinst på frakt av varer..

Miljøeffekten ved bruk av jernbane er betydelig. Årlig fraktes det ca. 76.000 containere i regi av DB Schenker i Norge. Dette utgjør en besparelse på ca. 36.500 vogntog på norske veier, og en utslippsreduksjon på hele 50.000 tonn CO2.