Meny
De mørke grå dressers mekka

Publisert
06.November.2017

De mørke grå dressers mekka

ITS (Intelligente Transport-Systemer)-«klanen» samles en gang i året til ITS World-Congress. I år var det i Montreal, Canada.

Kronikk av Terje Moe Gustavsen, vegdirektør for Statens vegvesen.

På verdenskongressene møtes flere tusen deltakere som alle har, eller ønsker å ha, en rolle I utviklingen av teknologi og transport. På årets konferanse var de viktigste stikkordene «MaaS» (Mobility as a Service), trafikkdata, Autonomous driving (selvkjørende kjøretøy), utslipp/miljø og «Smart Cities».

En slik konferanse er overveldende. Et svært utstillingsområde, en mengde plenumsforedrag og enda flere foredrag i litt mindre format. Det er bare å velge og vrake. Dersom du har et snev av interesse av teknologi og utvikling er det bare å forsyne seg.

Hvordan vil vi bruke selvkjørende kjøretøy?

Jeg deltok også på fjorårets konferanse i Melbourne, Australia. Det var en merkbar endring fra fjorårets konferanse til årets happening. I fjor var oppmerksomheten i hovedsak rettet mot selvkjørende kjøretøy og teknologien knyttet til det. I år var fokus dreiet mer mot hva kan vi bruke selvkjørende kjøretøy til. Hvordan legge opp en samlet transport som samtidig ivaretar framkommelighet, sikkerhet, klima/miljø og universell utforming.

På disse konferansene «shopper» jeg på flere hold. På den måten virker konferansene som inspirasjon, ideskapende og givende. Samtidig får vi også bekreftet at vi på noen områder ligger ganske godt an i Norge. Vi har for eksempel en av verdens høyeste andeler av elektriske biler og vårt «0-vekstmål» for byene er gode eksempler.

40 godt voksne deltakere fra Norge

Fra Norge var det om lag 40 deltakere denne gangen. Fra Statens vegvesen var vi ni. ITS-Norge har gjerne en koordinerende rolle på disse konferansene. Vi har tradisjon for at vi har en «norsk aften». På den måten blir vi bedre kjent med andre norske aktører. Det er også en viktig del av konferansen. Meningsutveksling – uten dagsorden.

«På disse konferansene «shopper» jeg på flere hold. På den måten virker konferansene som inspirasjon, ideskapende og givende.»

Terje Moe Gustavsen

Jeg er prototypen på deltaker. Vel 60 år, pent (tror jeg) dresskledd, legger meg tidlig om kvelden og står tidlig opp om morran. I all rettferdighets navn; det er noen kvinner også, men i klart mindretall. Jeg er derfor spesielt stolt av at SVVs «delegasjon» besto av fem kvinner og fire menn, og jeg dro gjennomsnittsalderen klart oppover. Her er det en klar oppgave for alle framover. Vi må være sammen om framtida.

Neste år møtes samferdselsmiljøet i København

På denne konferansen valgte vi fra Norge og Statens vegvesen å ha en ganske lav profil, og bidro med bare noen få innledninger. Når konferansen er i en annen verdensdel blir kostnadene høye. ITS World 2018 avvikes i september i København. Der skal vi være mye mer aktive og synlige. Vi skal være med å forme framtida!