Meny
De reiser verden rundt for å støtte KNM «Fridtjof Nansen» Foto: Marius Vågenes Villanger


Tekst
Marius Vågenes Villanger

Publisert
20.December.2021

De reiser verden rundt for å støtte KNM «Fridtjof Nansen»

KNM «Fridtjof Nansen» er denne vinteren en integrert del av en amerikansk hangaskipsstyrke. Men også logistikken mellom den norske fregatten og USA må være fullt ut integrert.

Marinens logistikkommando (MLK) bistår KNM «Fridtjof Nansen» med et nasjonalt støtteelement (NSE) som skal fungere som fartøyets forlengede arm under hele oppdraget Cooperative Deployment sammen med Carrier Strike Group 8, både mens styrken er til havs og ved havneopphold underveis. Bidraget består at to rullerende team. Forberedelser til oppdraget startet i vår i samarbeid med logistikkavdelingen på KNM «Fridtjof Nansen» og plangruppen i hangarskipsstyrken.

Foto: Marius Vågenes Villanger

Da fartøyet forlot Haakonsvern 25. august med kurs mot USA, dro det første NSE-teamet til marinebasen i Norfolk for å planlegge og koordinere fartøyets ankomst. Forberedelsene ble gjort i samråd med KNM «Fridtjof Nansen»s vertskapsskip USS «Bainbridge», skipsagenten og havnetjenestene ved verdens største marinebase.

– Vi har blitt tatt svært godt imot av Carrier Strike Group 8, logistikkavdelingen på hangarskipet «Harry S. Truman», og ikke minst vertskapsskipet. Sammen med logistikkoffiseren på «Fridtjof Nansen» har vi fått opprettet meget god dialog med våre kontaktpersoner om veien videre. Amerikanerne stiller enorme ressurser til rådighet for hele styrken og er veldig opptatt av at det norske styrkebidraget skal bli godt ivaretatt. Nå gjelder det å benytte ressursene optimalt, sier orlogskaptein Philip Butt, som er nestkommanderende i Marinens logistikkommando.