Meny
DEFA, Grønne bilister & MRF arrangerte riksdagsseminar i Sverige

Publisert
08.November.2017

DEFA, Grønne bilister & MRF arrangerte riksdagsseminar i Sverige

Onsdag 18.10 arrangerte DEFA, sammen med Gröna Bilister, Motorbranchens Riksförbund (MRF) og parlamentarisk medlem Penilla Gunther (KD), et seminar i den svenske Riksdagen med tittelen «Vägen är målet». Temaet var regjeringens visjon om at Sverige innen 2045 ikke lenger skal ha nettoutslipp av klimagasser i atmosfæren.

– Sveriges største kommuner har problemer med å klare EUs grenseverdier for luftkvalitet. Debatten handler ofte om hvilke biler som skal forbys, men vi vil få frem at det finnes andre og mer effektive måter å klare miljømålene på. Forskning fra Berkeley og MIT viser at en moderne bil kan slippe ut like store mengder skadelige utslipp de første 30 sekunder etter en kaldstart som på 30 mil med kjøring med varm motor. Det nordiske klimaet, og det faktum at mange biler ikke står i oppvarmet garasje, gjør at det gjennomføres millioner av kaldstarter i Sverige hvert år. Økt bruk av elektriske bilvarmesystemer vil dermed ha en enorm positiv effekt på luftkvalitet og miljø, sier Bård Klungseth, CEO i DEFA Group.

Effektiv og miljøvennlig måte å redusere utslippene på

VTT, et finsk uavhengig forskningsinstitutt, har på oppdrag fra DEFA gjennomført en serie tester på moderne diesel- og bensinbiler. Studien viser at kaldstartsutslipp av helsefarlige hydrokarboner og karbonmonoksid nesten kan elimineres ved bruk av et elektrisk bilvarmesystem. Den viser også at utslippene av NOx reduseres dramatisk. Dessuten reduseres drivstofforbruket med opptil 2 dl per kjøring. I Norge støtter både NAF og TØI elektrisk bilvarme som et viktig miljøtiltak.

– Den mest effektive og miljøvennlige måten å redusere utslippene fra kaldstarter på, er å forvarme motor og bil med et komplett elektrisk bilvarmesystem. Oppvarmingen fjernstyres og optimeres etter utetemperatur. Samtidig lades batteriet opp. Et slikt system gir økt komfort, men det reduserer også utslipp og drivstofforbruk, siden motoren ikke behøver å arbeide for å varme kupéen eller lade batteriet, sier Bård Klungseth.

– Vi ser en bra mulighet for å redusere utslipp fra eksisterende bilpark gjennom å bruke elektriske bilvarmere, sier Tommy Letzén, administrerende direktør i MRF.

Vi må sørge for at det er strømuttak på p-plasser, disse kan da brukes til motorvarmere, ladbare biler og til og med el-sykler.

Deltagende på seminaret var parlamentarisk medlem Penilla Gunther (KD), Martin Prieto Beaulieu (Gröna Bilister), Tommy Letzén (MRF), Agnar Kopperud (DEFA) og Erik Larsson (DEFA). Samtalen ble ledet av moderator Anna Ohlin.