Meny
Demonstrerer mulighet for å beregne potensiell friksjon mellom dekk og vei nøyaktig Foto: Goodyear

Publisert
17.January.2023

Demonstrerer mulighet for å beregne potensiell friksjon mellom dekk og vei nøyaktig

I et viktig trinn på veien mot tryggere og mer bærekraftig forflytting av gods ved hjelp av selvkjørende transport har Goodyear og Gatik i en konsepttest demonstrert at intelligente dekk drevet av Goodyear SightLine-teknologi, kan beregne nøyaktig potensial for friksjon mellom dekk og vei og sende informasjonen i sanntid til Gatiks automatiske kjøresystem (ADS).

Dette gjennombruddet vil øke nytten av det et dekk kan levere ved å tilføre kritiske data som kan bidra til å forbedre kjøretøyets sikkerhet og ytelse og dermed øke effektiviteten og verdien for Gatiks kunder innenfor B2B-nærtransport.

Goodyear og Gatik innførte nylig funksjonalitet for beregning av friksjon mellom dekk og vei i Canada gjennom kontinuerlig måling av informasjon fra dekksensorer sammen med andre kjøretøysdata og koblet til Goodyears skybaserte, egenutviklede algoritmer for å optimalisere kjøretøyets ytelse. Friksjonsberegninger på grunnlag av Goodyears SightLine-løsning viste seg å kunne oppdage forhold som gir dårlig veigrep, for eksempel snø- eller isføre, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for Gatiks selvkjørende flåte og dermed forbedre sikkerheten og ytelsen for Gatiks kommersielle drift under Canadas krevende vinterforhold.

Med data om veifriksjon kan dekkene bidra til å sikre jevnere, tryggere og mer bærekraftig kjøring. Dette er kritisk informasjon for selvkjørende kjøretøyer når det gjelder ruteplanlegging og å gi anbefalinger for trygg kjørehastighet, kjøretøyets akselerasjonsgrenser og avstand til andre kjøretøyer.

Goodyear SightLine-teknologi er utviklet for å måle dekkenes slitasjesituasjon, belastning, lufttrykk og temperatur. Den kombinerer dette med sanntids føredata og egenutviklede modeller for gummifriksjon for å beregne potensiell friksjon mellom dekk og vei. Med tilgang til denne informasjonen i sanntid kan Gatiks flåte trygt og effektivt reagere på utfordrende forhold innenfor sin driftsdesign (ODD), Samtidig som Goodyears SightLine-teknologi har enorme implikasjoner for fremtiden innen selvkjørende kjøretøyer, spås deg at Goodyear i løpet av dette året også vil ta i bruk Goodyear SightLine-teknologi på utvalgte originalutstyrskjøretøyer for å tilføre nytte også til dagens mobilitetsmarked.

– Dekket er den eneste delen av kjøretøyet som berører bakken, og dette nye, sofistikerte datanivået kan formidle vital informasjon til kjøretøyet og dermed øke sikkerheten og ytelsen, sier Chris Helsel, senior vice president, Global Operations og Chief Technology Officer hos Goodyear.

– Dette er et skritt til på veien mot å utvikle dekket til ikke bare å levere på sin tradisjonelle kjerneoppgave, men også bli et samlingspunkt for nye data og informasjon.

– Hos Gatik arbeider vi for å gi kundene våre en løsning som fortsetter å heve bransjestandardene innen sikkerhet, effektivitet og ytelse, sier Arjun Narang, Gatiks Chief Technology Officer og medgrunnlegger.

– Goodyears banebrytende SightLine-teknologi hjelper oss å operasjonalisere disse prinsippene og sikrer at vi leverer større verdi og forbedrer sikkerheten innen nærtransporten i dag.