Meny
– Det er noe feil med kostnadsstrukturen

Publisert
11.August.2017

– Det er noe feil med kostnadsstrukturen

Da samferdselsministeren dro i gang NLFs transportturné på Youngstorget denne uken benyttet han anledningen til å påpeke det høye antallet utenlandske vogntog på norske rasteplasser. – Når de har råd til å parkere i mange dager i påvente av oppdrag, da er det noe feil, mener Solvik-Olsen.

Som et ledd i arbeidet med å ansvarliggjøre transportkjøperne og styrke trafikksikkerheten, lanserer NLF nå et kvalitetsprogram kalt Fair Transport, som skal gjøre det lettere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer. Programmet skal introduseres for transportkjøpere over hele Norge på en turné som rullet ut fra Youngstorget onsdag denne uken.

– Vi skal besøke hvert eneste fylke i Norge og inviterer kundene våre til et gratis seminar der de kan lære om hvilket ansvar de faktisk har for å bestille trygge transporter fra ansvarlige transportører, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

– I tillegg til seminarer for transportkjøpere skal vi også arrangere møter og debatter for politiske partier og kandidater til Stortinget. De skal svare for hva de har gjennomført av løfter fra forrige valgkamp og hva de vil gjøre de neste fire årene. På toppen av dette skal vi arrangere en rekke sosiale aktiviteter for ansatte i våre medlemsbedrifter.

Solvik-Olsen kritisk til liberalisering

Snoren ble klippet av samferdselsministeren selv, som også tok seg tid til å snakke om den bekymringsfulle utviklingen knyttet til useriøse lavprisaktører i transportbransjen.

[img id=”1″]

– Vi er ikke tjent med at ufaglærte sjåfører fra eksempelvis Romania kommer til Norge for å kjøre oppdrag på vinterføre. Dette er et eksempel på at fri konkurranse ikke er greit. Samtidig ser vi at mange utenlandske vogntog står parkert på døgnhvileplasser langt utover lovpålagt hvil. Det er fordi de venter på oppdrag. Når en har råd til å la en lastebil stå i dagevis, da er det noe feil med kostnadsstrukturen.

Statsråden påpeker også at det er et skille mellom Øst- og Vest-Europa når det kommer til liberalisering innen vegtransporten.

– Det er de østeuropeiske landene som tjener på liberaliseringen, mens de vesteuropeiske landene taper fordi de får utrygge vogntog på veiene som konkurrerer på andre vilkår.

Økt ansvarliggjøring må til

For å motvirke den negative utviklingen er Solvik-Olsen enig med NLFs budskap: Transportkjøperen må ansvarliggjøres i større grad. Dette har myndighetene allerede tydelig signalisert gjennom lovforslag og økt fokus på øvrige ledd i kjeden ved kontrollvirksomhet. Nå tilbyr også NLF et verktøy som gjør det lettere for transportkjøpere å imøtekomme kravene. Fair Transport vil for mange være nøkkelen som gjør både bestilling og utførelse av transporttjenester til en mer ryddig affære.

På turné frem til Stortingsvalget

Solvik-Olsen avsluttet sitt innlegg med å ønske NLF lykke til på turneen, som bærer videre til Bergen, Stavanger og Haugesund før den parkerer en ukes tid under Arendalsuka. Deretter ruller NLF-traileren videre rundt i Norge helt frem mot Stortingsvalget.