Meny
DHL Express er ISO 50001 Energi-sertifisert Illustrasjon: DHL

Publisert
19.December.2019

DHL Express er ISO 50001 Energi-sertifisert

Som første aktør innen transport og logistikk er DHL Express sertifisert på ISO 50001 Energi. Gjennom et omfattende arbeid med Energy Management i hele selskapet er målet å bli mer energieffektive, år for år, målt mot baseline som for DHL Express er energiforbruket i 2018.

– Målet er 1 % forbedring, og høres kanskje ikke så ambisiøst ut, men det skal være i alle ledd og på alle områder. Totalt er det fire områder som omfattes:

  • PUD – Pick Up & Distribution
  • LH – Line Haul mellom terminalene
  • Real Estate – dvs. energiforbruket i bygningsmassen
  • Company Cars – firmabiler (inkl. de få egeneide PUD-biler vi har)

– Arbeidet er meget detaljert, særlig for å etablere riktig baseline. Absolutt alle installasjoner som bruker energi registreres. I bygningsmassen er de store energibrukerne oppvarming og lys, men alt helt ned til kaffetraktere, informasjonsskjermer, kjøleskap og ladere skal registreres.

– For at målingen skal kunne gjøres “nøytral” mot aktivitetsnivået, kalkuleres både dieselforbruk og elektrisitet om til joule (MJ = Mega Joule). På PUD måles MJ pr stopp, for LH måles MJ pr tonn og kilometer kjørt, Real Estate måles MJ pr kolli, mens for firmabiler er det kun måling av forbruk. På denne måten kan man for eksempel oppleve at energiforbruket øker når volumene øker, men målt mot aktivitetsnivået styres det mot økt effektivitet målt i forhold til antall enheter sortert og distribuert.

– Fokuset er å redusere energiforbruket, som for eksempel ikke sløse med strømmen på kontorer og i terminaler ved å la lys stå på unødvendig, eller la porter stå åpne og slippe inn kald luft. Selv om fokuset ikke direkte er på energikostnader, vil man likevel redusere de samlede kostnader gradvis ved å bli mer energieffektive.

– For å oppnå målet er det helt avgjørende å ha med alle ansatte. Derfor har vi utviklet en opplæringspakke som alle må igjennom minst én gang årlig. I tillegg er informasjon om utviklingen og resultatene avgjørende. Det betyr at resultatene oppdateres månedlig, og presenteres løpende i team-møter og på informasjonsskjermer.

– DHL Express har ambisiøse mål om å bli et nullutslippsforetak. Selv om denne sertifiseringen er relatert til energi, henger den sammen med alt. DHL Express har i mange år vært ISO 14001 Miljø-sertifisert, og har både globale konsernmål og lokale mål relatert til miljø og utslipp. Dess mer miljøvennlig selskapet gradvis blir, dess mer energieffektivt blir det også. Derfor ses disse to ISO-sertifiseringene i sammenheng med hverandre, forteller DHL Express.