Meny
DHL Express piloterer den første lastebilen på hydrogen i Deutsche Post DHL Group Foto: DHL

Publisert
01.December.2021

DHL Express piloterer den første lastebilen på hydrogen i Deutsche Post DHL Group

DHL Express er det første selskapet innen konsernet Deutsche Post DHL Group som tester hydrogendrevne lastebiler for langdistanser. Sammen med Apple, tester DHL pilotkjøretøyet mellom Breda i Nederland og Brussel i Belgia som en del av Interreg NW Europe sitt program H2-Share, koordinert av WaterstofNet.

Programmets mål er å legge til rette for utviklingen av tunge lavkarbon kjøretøy på hydrogen for logistikkbransjen, og få praktisk erfaring i ulike regioner. Dette skaper et transnasjonalt, levende laboratorium og grunnlag for utvikling av nullutslippsindustrien for tunge kjøretøy.

– I en globalisert verden er bærekraftig og rent drivstoff avgjørende for klimanøytral logistikk. Ikke bare for sjø- og flyfrakt, men også for linjetransport på vei da dette bidrar til å redusere CO2-utslippene,» sier Alberto Nobis, adm. direktør i DHL Express Europe. «Derfor engasjerer vi oss ikke bare i å gjøre flåten vår strømdrevet, men investerer også i utviklingen av alternativer for lengre rekkevidder. Prosjektet viser at vi reelt kan oppnå utslippsfri logistikk i Europa hvis vi slår oss sammen og bygger på erfaring.»

Mens batteri-elektriske lastebiler kan operere effektivt innenfor last-mile-levering, er drivstoff fra fornybare energier som hydrogen avgjørende for nullutslipps line-haul. På grunn av det store potensialet, tester DHL Express nå et tungt kjøretøy med brenselcelleforlenger fra VDL. Lastebilen , som drives av nederlandske Nassau Sneltransport, kjører daglig en strekning på rundt 200 km, og kjører ruten som krysser landegrensen mellom Nederland og Belgia. Som en del av prosjektet fyller den daglig drivstoff på en mobil bensinstasjon fra Wystrach i Breda. Lastebilen transporterer leveranser fra DHL Express’ kunde Apple. I løpet av pilotfasen kan opptil 350 tonn CO2 spares med den nye teknologien.

I tråd med planen for bærekraft, investerer DPDHL Group tungt i bruk av alternativt drivstoff. Hydrogen åpner et nytt marked og kan bidra til grønne transportløsninger. Innsikt fra pilotprosjektet hjelper til med å evaluerer potensialet til dette drivstoffalternativet og støtter beslutningsprosesser.