Meny
DHL har levert 1 milliard vaksinedoser mot Covid-19 Foto: DHL

Publisert
20.September.2021

DHL har levert 1 milliard vaksinedoser mot Covid-19

Covid-19 har blitt den største globale helsekrisen i løpet av et århundre. Regjeringer, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter har fokusert på å begrense viruset, fremskynde vaksinasjonsprogrammer for å trygge befolkningen, og sikre at økonomier kommer seg raskt. Siden den globale vaksinekampanjen mot Covid-19 startet opp i desember 2020, har DHL levert mer enn 1 milliard vaksinedoser til mer enn 160 land og spilt en nøkkelrolle i den globale vaksinedistribusjonen.

– Når vi ser tilbake på unntakstilstanden de siste ni månedene, er vi beæret over å få spille vår rolle og sømløst administrere og gjennomføre flere forsyningskjeder uten avbrudd i kaldkjeden og uten sikkerhetshendelser. Vi jobber på tvers av flere forsyningskjeder og administrerer direkte distribusjoner i visse land. Vi implementerte nye, dedikerte og pålitelige tjenester raskt for å kunne sende de svært temperaturfølsomme vaksinene, samt tilleggsutstyr og testsett. I tråd med vårt formål om ‘Connecting People, Improving Lives’, fortsetter vi å utnytte vår infrastruktur for kaldkjeder, vårt motstandsdyktige globale nettverk med inngående farmasøytisk logistikkunnskap og erfaring fra våre ansatte, sier Katja Busch, Chief Commercial Officer DHL.

Den globale vaksinasjonskampanjen er avgjørende i kampen mot viruset, og den er avgjørende for å begrense ytterligere virusvarianter. For å nå et høyt immunnivå kreves rundt 10 milliarder vaksinedoser over hele verden innen utgangen av 2021. Den globale fordelingen av disse dosene er nødvendig for å sikre at så mange som mulig har tilgang til vaksiner. I tillegg til å administrere ulike og komplekse forsyningskjeder, har de sensitive temperaturkravene vært en stor utfordring for logistikkekspertene.

– Vår fordel var at vi allerede hadde på plass et sofistikert nettverk med den nødvendige helseekspertisen. Dette tillot oss å reagere raskt», forklarer Claudia Roa, President of Life Sciences & Healthcare i DHL Customer Solutions & Innovation. “Vi sender vaksinene i spesielle termiske beholdere utstyrt med toppmoderne GPS-temperaturmålere for å sikre jevne temperaturer og komplett oversikt gjennom hele reisen.

DHL Global Forwarding og DHL Express har fått oppgaven med å transportere Covid-19-vaksiner på flere ruter fra Europa og andre steder, til land i Asia Stillehavet, Sør-Amerika og Europa. DHL Supply Chain er ansvarlig for riktig lagring og lokal distribusjon av vaksiner i flere tyske delstater.

– Å gjøre en meningsfull forskjell er det som driver oss, og vi er stolte over vårt bidrag til den enorme oppgaven med å levere Covid-19-vaksiner og tilhørende kritiske medisinske forsyninger til rett sted til rett tid, over hele verden», sier Thomas Ellmann, Vice President of Live Sciences & Healthcare, DHL Customer Solutions & Innovation. « Den nåværende situasjonen med Covid-19 viser tydelig hvordan samarbeid mellom regjeringer og frivillige organisasjoner, farmasøytiske selskaper, produsenter av medisinsk utstyr og logistikkselskaper er den eneste måten å slå ned pandemier på, både nå og i fremtiden.

Viktig forberedelser for fremtiden

Som skissert i DHLs rapport «Revisiting Pandemic Resilience», bør logistikkinfrastrukturen og kapasiteten som er bygget opp for pandemien opprettholdes, fordi ytterligere 7-9 milliarder vaksinedoser årlig vil være nødvendig i de kommende årene for å holde infeksjonshastigheten lav og senke tempoet på virusmutasjoner – uten å telle sesongmessige svingninger.

For å være forberedt på fremtiden er det viktig å tidlig identifisere og forebygge helsekriser gjennom aktive partnerskap, utvidede globale varslingssystemer, en integrert epidemiforebyggende plan og målrettede FoU-investeringer. DHL anbefaler også å utvide og institusjonalisere virusbegrensning og mottiltak (f.eks. digital kontaktsporing og nasjonale lagre) for å sikre strategisk beredskap og mer effektiv responstid. For å legge til rette for rask utrulling av medisiner (dvs. diagnostikk, terapi og vaksiner), bør styresmakter og næringer opprettholde stand by-produksjonskapasitet, ha et oppsett for planlegging, produksjon og innkjøp, og utvide lokale distribusjonskapasiteter.