Meny
DHL velger norsk digitalt logistikksystem for Amazon-leveranser fra Kina Foto: Mixmove

Publisert
06.November.2019

DHL velger norsk digitalt logistikksystem for Amazon-leveranser fra Kina

Valget falt på norske Mixmove da den internasjonale logistikkgiganten DHL skulle velge partner for digital håndtering av millioner av leveranser fra Kina til Amazon.

Mixmove hjelper selskaper å drive logistikkvirksomhet mer lønnsomt, effektivt og miljøvennlig.

– Vi har allerede samarbeidet med DHL i flere år, og hjulpet selskaper som 3M med å redusere transportkostnadene med 35 prosent og miljøutslippene fra transport med 50 prosent. Våre løsninger hjelper kort fortalt selskaper med å fylle opp lastebilene som er ute på veiene, slik at de ikke kjører mil etter mil og frakter luft, sier Knut Fredrik Ramstad, administrerende direktør i Mixmove.

Selskapet har nå signert en ny avtale med DHL, som skal hjelpe logistikkpartneren med å håndtere 50 000 pakker om dagen, bestilt via Amazon fra Kina. Pakkene leveres til en transportterminal i Belgia, og håndteres via Mixmoves digitale system, før de går videre ut til Amazons 33 leveransesteder i Europa.

– Vår løsning gjør at pakkene får riktig merking med strekkoder før de sendes til Belgia, hvor de konsolideres etter hvor de skal videre. Enten det er med fly, skipstransport eller landtransport, forklarer Ramstad.

Mixmoves løsning sørger for at alle involverte vet nøyaktig hvor pakkene er langs transportruta, og gjør transporten mer effektiv ved å øke den såkalte fyllraten.

Kan halvere antallet fly og lastebiler

– Vår løsning øker effektiviteten og reduserer kostnadene. Til nå har mange brukt flyfrakt, for eksempel for varer fra Kina til Europa. Det er veldig dyrt, bruker lang tid og står for høye miljøutslipp. Konsolidering og veitransport er en rimeligere løsning, men kanskje aller viktigst er det å utnytte plassen i lastebiler, fly og båter, forteller Ramstad.

I tillegg til fordeler med økt effektivitet og reduserte kostnader har også den norske løsningen enorme potensielle miljøgevinster.

– Det er viktig å utnytte den kapasiteten som allerede eksisterer. Hvis alle selskaper hadde tatt i bruk vår løsning kunne vi vært nærmere å nå verdens utslippsmål. Totalt sett kan antallet fly, båter og biler som transporterer pakker halveres på verdensbasis. Dette står for mye mer CO2-utslipp enn privattransport, som mange er mer opptatt av, sier Ramstad.

Mixmove tilbyr tilsvarende løsninger til andre europeiske selskaper, både vareleverandører og logistikkpartnere.