Meny
Dieselbilen er på vikende front i Norge

Publisert
04.August.2017

Dieselbilen er på vikende front i Norge

I 1970 var en prosent av bilene i Norge dieseldrevne. I fjor var halvparten av bilparken dieselbiler.

Avgifter og teknologi fremmer overgang til elektrisk og bensin. Men fortsatt er halvparten av bilene i Norge dieselbiler

Dette kommer frem i en artikkel Statistisk sentralbyrå nylig publiserte.

Bensinbilen er eldre enn dieselbilen

Der tar artikkelforfatteren for seg den historiske utviklingen til personbilen, både med tanke på utbredelse, alder, avgiftenes påvirkning på sammensetningen av kjøretøytyper. For å nevne noe av det artikkelen byr på.

Mange kjenner nok til at gjennomsnittsalderen på norske biler ligger på ti år. Men fullt så kjent er det kanskje ikke at bensinbiler i snitt er betydelig eldre enn den gjennomsnittlige dieselbilen. Bensinbiler var i 2016 nærmere 14 år gamle, mens dieselbiler var i snitt 7,5 år gamle.

Belgia skiller seg forøvrig ut blant europeiske land med en svært moderne bilpark. Der er nesten annenhver bil fem år gammel eller nyere. I Norge er rundt 30 prosent av bilene fem år eller yngre.

Dieselbilen og avgifter

I 1970 utgjorde dieselbiler knapt en prosent av personbilparken i Norge. I 2007 ble avgiftene lagt om til fordel for dieselbilen, noe som fikk umiddelbar effekt på salgstallene. En ny omlegging av engangsavgiften i 2012, denne gang i dieselbilens disfavør, førte til redusert dieselbil-salg. Til tross for synkende salg, dieselbilen utgjorde i 2016 halvparten av alle registrerte personbiler i Norge med snaut 1,3 millioner. Antall bensinbiler var drøyt 1,2 millioner, mens registrerte elbiler talte snaut 100 000

Markedet ikke lenger delt mellom bensin og diesel

Ser man videre på førstegangsregistrerte personbiler i Norge i fjor, så ser man likevel at bilen med klassisk dieselmotor er på vikende front. Slår man sammen salgstallene for bensin, hybrid og elbiler ser man at de utgjør nær 70 prosent av fjorårets nye biler, mens diesel sto for «bare» cirka 30 prosent. Til sammenlikning hadde nesten halvparten av alle nyregistrerte biler i 2014 dieselmotor.

Av de 155 000 nyregistrerte bilen i Norge i fjor var rundt 62 000 enten elektriske (24 000) eller hybrid (38 000). I SSB-artikelen heter det at «den etablerte todelingen av personbilmarkedet, mellom bensin- og dieselbiler, holder på å forsvinne på grunn av endret avgiftsprofil og økende utbredelse av alternative motorteknologier.