Meny
Dignita Systems Norge AS og TS – forum Norge inngår samarbeidsavtale

Publisert
06.July.2018

Dignita Systems Norge AS og TS – forum Norge inngår samarbeidsavtale

Gjennom denne avtalen styrker Dignita sin posisjon som leverandør til transportbransjen. Avtalen som gjelder til 31.12.2019 med opsjon for ytterligere 1 år refererer til samarbeid om markedsføring og levering av Dignita alkometer og alkolås til TS-forum Norge.

Partene skal i felleskap arbeide for at så mange som mulig av medlemsbedriftene i TS-forum Norge utrustes med alkolås. Målet er å ytterligere øke trafikksikkerheten til TS-forum sine medlemsbedrifter for å minimere ulykker og kostnader forårsaket av alkohol.

– Vi i TS-forum er veldig glade for dette samarbeidet. Vi har hatt en prosess siden november 2017 og vi er nå veldig glade for at vi har signert en avtale med Dignita. Vi har sett på flere leverandører og gjort opp vår mening om den tekniske kvalifikasjonen på produktene som er veldig like. Vi valgte dog Dignita ut fra det kriteriet at de er et firma som eies av produsent og vi vet at dette vil gi oss direkte kontakt inn i produksjonen på videreutvikling av slike produkter. Dette produktet tar kontroll på bruk av alkohol og vi ser jo at en del flere former for kontroll er på vei og da vil vi være i førersete. Vi ser frem til dette samarbeidet og regner med at våre medlemsbedrifter vil ta en skikkelig gjennomgang av sin HMS for så å implementere alkolås i sin HMS og sine biler, sier Morten Nore, styreleder TS-forum Norge.

Vi hos Dignita er glade for at gjennom denne avtalen får mulighet til å levere våre produkter til TS-forum Norge. Samtlige av medlemsbedriftene i TS-forum Norge er viktige kunder for oss, og vi gleder oss til å samarbeide med TS-forum Norge for å ytterligere øke trafikksikkerheten for deres medlemmer. Gjennom vår avtale med TS-forum Norge har vi ytterligere styrket vår posisjon som leverandør til transportsentraler og privatetransportbedrifter i Norge, noe som er i tråd med vår strategi og i samsvar med vår visjon – ”sammen redder vi liv, sier Joakim Lund, Daglig leder Dignita Systems Norge AS.

Om TS-forum Norge

TS-forum Norge ble grunnlagt i 1987 i samarbeid med NLF, og er en interesseorganisasjon for transportsentraler og transportbedrifter. Organisasjonen består i dag av 56 medlemsbedrifter som til sammen omsetter for 5,8 milliarder NOK, og sysselsetter over 5000 personer. Disse medlemsbedriftene eies av 1661 transportforetak, som drifter rundt 4000 kjøretøy.

Visjonen er at TS-forum Norge skal være det naturlige møtepunkt for ledere fra transportsentraler og private transportselskap registrert i Norge.