Meny
Diskuterer gjennoppbygging av transportsystemet i Ukraina: Norge donerer tog Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sammen med Ukrainas visetransportminister Oleksandra Azarkhina og styrelder i Ukranian Railways, Yevhen Liashchenko. Med seg til møtet i den polske byen Rzeszów har Nygård et bilde av togtypen Norge donerer til Ukraina. Foto: Susanne Stephansen/ Samferdselsdepartementet

Publisert
04.April.2023

Diskuterer gjennoppbygging av transportsystemet i Ukraina: Norge donerer tog

Transportministre fra en rekke land møttes forrige uke nær grensen til Ukraina for å diskutere støtte til Ukraina på transportområdet. I et eget møte med den ukrainske vise-infrastrukturministeren, meddelte Nygård at Norge er klar til å donere 12 togsett.

Russlands invasjon av Ukraina har ført med seg store tap av menneskeliv og massiv ødeleggelse av grunnleggende transportinfrastruktur.

– Det er svært viktig at Ukraina får bygd opp igjen og utviklet transportinfrastrukturen sin og får på plass effektive forsyningskjeder, både for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner i landet – og for å knytte et fritt Ukraina til Europa, sier samferdselsministeren.

I to dager har han møtt kolleger fra rundt 26 land på et dialogmøte i regi av International Transport Forum i den polske byen Rzeszów, vel sju mil fra grensen til Ukraina. Ukrainas viseminister for infrastruktur, Oleksandra Azarkhina, var tilstede på møtet, der støttebehov for Ukraina på transportområdet på kort og lang sikt ble drøftet.

Norge har har tidligere bidratt med 32 bruer, og meddelte i et eget møte med Azarkhina torsdag at vi nå er klare til å donere 12 togsett, som ukrainske myndigheter har sagt at de trenger.

– Norge støtter det ukrainske folks legitime forsvarskamp, og vi bidrar der vi kan. Mulighet for transport er avgjørende, ikke minst i en krigssituasjon. De 12 togsettene er et lite, men viktig bidrag i så måte, sier samferdselsministeren.

Det er 12 togsett av typen 92 Norge skal donere. De blir nå klargjort for drift av Mantena, på vegne av det statlige selskapet Norske tog.

Fakta om ITF:

International Transport Forum (ITF) er en organisasjon tilknyttet OECD, med 64 medlemsland. Det er det eneste globale organet med mandat for alle transportformer. Den fungerer som en tenketank for transportpolitiske spørsmål og arrangerer det årlige globale toppmøtet for transportministre.