Meny
Disse bussjåførene er oftest forsinket – Fylkesoversikt Foto: Jonas Ruud

Publisert
09.March.2020

Disse bussjåførene er oftest forsinket – Fylkesoversikt

I en undersøkelse utført av Yrkestrafikkforbundet oppgir 42,2 prosent av bussjåførene at de ofte er forsinket på ruten de kjører. Fylkesvis varierer tallene fra 25 til 60 prosent.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er selv bussjåfør. Han beskriver tallene som uforsvarlig høye.

– Forsinkede busser skaper irritasjon for passasjerer, stress for sjåførene og er samfunnsøkonomisk skadelig. Om en buss med 50 passasjerer er 10 minutter forsinket tilsvarer det mer enn en arbeidsdag med venting, uttaler Klungnes.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto: Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikkforbundet krever flere tiltak for å bedre situasjonen.

– Vi vil ha mer satsning på fremkommelighet. I mange byer trenger vi flere kollektivfelt og signalprioritering av kollektivtrafikk i lyskryss. Elbilene må kastes ut av kollektivfeltet slik at bussene ikke blir stående og stampe, uttaler Klungnes.

Et vedvarende problem er at fylkeskommunene legger inn urealistiske rutetider på flere bussruter. Dette gjør de for å spare penger på anbudene til busselskapene.

– Svært mange rutetider beregnes ut fra forutsetningen om at det er bare, tørre veier og ingen andre biler på veien. Er det veiarbeid, omkjøring og permanente køer legges ikke dette inn i rutetidene. På flere ruter er bussene «dømt» til å bli forsinket før de har begynt å kjøre. Da lurer man passasjerene og skaper unødig stress for sjåførene, avslutter Klungnes.

Fylkesvis oversikt fra mest til minst forsinket:

1. Telemark                       60,00 %

2. Vest-Agder                   55,81 %

3. Hordaland                     49,19 %

4. Trøndelag                      48,75 %

5. Oslo                                 48,44 %

6. Akershus                       46,56 %

7. Finnmark                       44,44 %

8. Aust-Agder                   41,67 %

9. Rogaland                        40,96 %

10. Østfold                         38,46 %

11. Møre og Romsdal     36,84 %

12. Buskerud                     35,94 %

13. Troms                           32,31 %

14. Nordland                     31,71 %

15. Oppland                       27,66 %

16. Vestfold                       27,27 %

17. Sogn og Fjordane     27,12 %

18. Hedmark                     25,00 %

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført elektronisk blant Yrkestrafikkforbundets medlemmer, arbeidstakere i transportbransjen. Mer enn 1.500 bussjåfører besvarte undersøkelsen i perioden sommer/høst 2019. Analyse og rapport er utarbeidet i samarbeid med Netigate.

Svarene representerer de bussjåførene som har svart 4 og 5 på en skala fra 1 til 5 der 1 er “helt uenig” og 5 er “helt enig” på spørsmålet:

«Hvor enig er du i denne påstanden? Jeg er ofte forsinket på ruten jeg kjører.»

“Vet ikke” var også et svaralternativ.