Meny
Dobling av antall fyllestasjoner for biogass og over 120 nye biogasskjøretøy på norske veier Enovas siste søknadsrunde for biogass i transportsektoren gir en dobling av antall fyllestasjoner for biogass og over 120 nye biogasskjøretøy på norske veier. Foto: Enova

Publisert
24.May.2022

Dobling av antall fyllestasjoner for biogass og over 120 nye biogasskjøretøy på norske veier

Det er resultatet av Enovas siste søknadsrunde for biogass i transportsektoren. Fra nå av overlater Enova til markedet å bygge ut fyllestasjoner på kommersielle vilkår videre.

– Vi er glade for at interessen for å søke støtte til fyllestasjoner for biogass i siste runde av dette støtteprogrammet har vært så stor. Hele 14 nye stasjoner får nå 83 millioner kroner i støtte fra oss, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova. I tillegg støtter vi 120 biogasskjøretøy med 21 millioner kroner.

Over hele landet

Med dette har staten gjennom Enova til sammen støttet 27 offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass. Disse befinner seg i alle deler av landet.

– Enova støtter de som utvikler og tar i bruk ny teknologi, som vi alle trenger for å nå klimamålene. For fyllestasjoner er teknologien godt kjent og det vil nå etableres stasjoner over hele landet. Videre utrulling av fylleinfrastruktur vil følge av markedsopptaket av kjøretøy, sier Fottland.

Hun forteller at det for få år siden var mest offentlige aktører som satte opp denne typen fyllestasjoner:

– Nå ser vi at markedet drives fram av kommersielle aktører.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er glad for tilsagnene:

– Når staten via Enova nå støtter 14 nye fyllestasjoner over hele landet, i tillegg til 120 nye biogasskjøretøy, betyr dette en betydelig styrkning av infrastrukturen rundt biogass i Norge. Dette er med på å bryte ned barrierer, og skaper en større etterspørsel av biogass. Vi ser nå en positiv utvikling i bruken av biogass i veitrafikken i Norge. Energi fra biologiske ressurser som matavfall, husdyr og matproduksjon er sirkulær økonomi i praksis og kutter utslipp av klimagasser, og er et viktig satsingsområde for denne regjeringen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Spisses mot biogasskjøretøy

I januar gjorde Enova flere endringer i biogassprogrammet. Mens støtten til fyllestasjoner ble faset ut, så ble det enklere enn noen gang å søke Enova om støtte til kjøp av biogasskjøretøy.

– Vi tror det vil være gunstig for hele verdikjeden for biogass at vi får opp volumet på antall kjøretøy. Slik vil vi forbedre lønnsomheten i hele verdikjeden samtidig som vi reduserer klimagassutslippene, sier Fottland.

Disse stasjonene fikk støtte:

Enkel søknadsprosess på nytt program

Enova har kopiert suksessoppskriften for elvarebilordningen og overført den til biogasskjøretøy. At oppskriften fungerer, er det liten tvil om:

– Vi har støttet 76 kjøretøy gjennom det nye programmet og det er tildelt om lag 10 millioner kroner i støtte. Mye av suksessen bak elvarebilordningen skyldes en lettbeint og automatisk saksbehandling som sørger for et umiddelbart svar på søknaden om støtte. Nå håper vi å se et tilsvarende raskt markedsopptak for biogasskjøretøy, sier Fottland.

Slik søker du støtte til biogasskjøretøy: Søknaden sendes inn av bilforhandler på vegne av deg når du bestiller bilen. Alt du behøver å gjøre er å bekrefte søknaden på mobilen. Så snart bilen registreres i Kjøretøysregistret og du får utlevert bilen, skal du sende inn kontonummer og deretter blir støtten utbetalt.

Noen fakta:
  • Enova har siden 2009 bidratt til økt biogassproduksjon og etablering av et biogassmarked innen transportsektoren.
  • Støtten til produksjonsanleggene siden oppstarten av satsningen i 2009, både gjennom ordinært biogassprogram og teknologiprogrammer, er 750 MNOK. Til sammen har Enova utløst en produksjonskapasitet for biogass tilsvarende forbruket på ca. 2.600 lastebiler.
  • Totalt har staten gjennom Enova og Transnova støttet 27 fyllestasjoner for biogass. Disse er lokalisert over hele landet. Prosjektene har ført til kompetanseheving samt en endring i aktørbildet fra offentlig eide selskaper til en større grad av private aktører.
  • I perioden 2018-2022 har Enova støttet 607 biogasskjøretøy med til sammen 87,3 MNOK.