Meny
Eaton og Nissan med gjenbruksavtale for elbilbatterier

Publisert
05.February.2016

Eaton og Nissan med gjenbruksavtale for elbilbatterier

Eaton og Nissan vil inngå en avtale for utvikling av energilagring og kontrollsystemer. Partnerskapet skal inkludere felles forskning, konseptgodkjenninger og forretnings- modeller for å skape kommersielt levedyktig energilagring og kontrollprogrammer.

Energistyringsselskapet Eaton og bilprodusenten Nissan har annonserte signeringen av en avtale om å utforske muligheten for felles utvikling, industrialisering og kommersialisering av energilagring og kontrollsystemer, og ved dette dra nytte av selskapenes kombinerte kompetanse og bransjeaktiva.

Dekarbonisering i industriland, integrering av uregelmessige fornybare energikilder inn i elnettet uten å miste nettsstabilitet samt å hjelpe utviklingslands økonomiske og energivekst uten en dramatisk økning av CO2-utslipp, er kritiske problemer i dag.

En metode for å muliggjøre omfattende tilgang til ren energi i alle regioner i verden uten at det koster for mye, er et nødvendig element i listen over trinn som behøves for å motvirke klimaendringer. Kombinasjonen av kraftelektronikk og kontrollprogramvare, fornybar energi og stasjonær lagring i ett enkelt, sammensatt system som kan installeres i ulike miljø, kreves for å muliggjøre dette.

Med henholdsvis mange års erfaring innen batteriproduksjon og mer enn 50 års erfaring i kraftelektronikk, står Nissan og Eaton klare til å ta denne utfordringen, og dette milepælsamarbeidet – ved hjelp av utprøvd teknologi – gjør dette mulig i dag.

– Batteriene som kraftenheter varer mye lenger enn den typiske levetiden til en bil. Siden vi har produsert våre egne elbilbatterier på våre ledende produksjonsanlegg i mange år, vil denne planen la oss forlenge levetiden til vårt eksisterende 24 kWh-produkt og dermed redusere behovet for å bruke ytterligere ressurser fra planeten til å produsere nye batterier, sier Robert Lujan, elbildirektør hos Nissan Global.

– Disse systemene vil gjøre det lettere å godkjenne og ta i bruk fornybar utvikling på et bredere spektrum, og det gir personer større kontroll over energiforsyningen og -forbruket deres, sier Cyrille Brisson, visepresident for markedsføring for Eatons elektriske virksomhet i EMEA.

– De mange fordelene til en slik enhet inkluderer kontinuitet for forsyningen, økt elnettsstabilitet og -effektivitet, unngåelse av maksenergitariffer, og reduksjon av avhengigheten av dyre drivstoffer, som diesel, for å kompensere for situasjoner uten rutenett eller med dårlig rutenett, sier Brisson.

– Mer enn 3 milliarder personer er avhengig av forurensende og ineffektive metoder for matlaging, belysning og oppvarming som er dyre og som har alvorlige helseeffekter. Det å muliggjøre levering av renere, rimeligere energi til disse personene, inkludert de 1,2 milliarder personene som ikke har tilgang til elektrisitet i det hele tatt, vil utgjøre en stor forskjell, avslutter Brisson.