Meny
Eidesvik monterer batterier om bord – Enova støtter

Publisert
17.November.2015

Eidesvik monterer batterier om bord – Enova støtter

Enova bidrar med 7,44 millioner kroner når Eidesvik Offshore skal installere batterisystem i forsyningsfartøyet Viking Energy.

– Batteriløsninger i maritim sektor kan redusere store klimagassutslipp fremover, og vi gleder oss over å kunne bidra til at Eidesviks prosjekt blir realisert. Rederiet har jobbet målrettet med energi- og klimaløsninger i en årrekke, og er blant dem som staker ut ny kurs for den maritime næringen, sier Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth.

Reduserer utslippene

Bruken av batterier om bord reduserer Viking Energys årlige energiforbruk med 4,5 GWh, noe som tilsvarer forbruket fra over 200 norske husholdninger. Installasjonen er et samarbeid med Statoil, som nå har forlenget sin avtale med Eidesvik.

– Energilagringssystemet reduserer drivstofforbruk og utslipp gjennom at generatorene om bord vil kunne operere med en jevnere og mer optimal belastning. Vi opplever at Statoil i stadig større grad har blitt opptatt av denne type løsninger. Batteriinstallasjonen var nok en medvirkende faktor til at vi fikk forlenget avtalen, sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore.

Enova-støtten utløsende

Eidesvik mener støtten fra Enova var essensiell for å få batteriløsningen på plass.

– Dette gjør det mulig for oss å omsette miljøsatsingen vår til gode kommersielle løsninger i et utfordrende marked. Det har vært en god dialog med Enova, som har vist vilje for å få dette til, sier Meling.

Enova håper at flere rederier gjør som Eidesvik Offshore:

– Batterier kan og bør bli vanligere til sjøs. Ulike typer fartøy har store variasjoner i fremdriftssystem, driftsprofil og hvilke operasjoner de utfører, så selv om det allerede finnes flere fartøy med batterisystemer om bord, ser vi fortsatt et behov for flere prosjekter slik at systemer som dette blir standardløsningen, sier Hersleth.