Meny
Elektrifiserer fra Stavanger til Tromsø

Publisert
13.May.2016

Elektrifiserer fra Stavanger til Tromsø

Enova investerer 26 millioner kroner i 88 nye hurtigladere til elbil. Grønn Kontakt og Fortum elektrifiserer fra Stavanger til Tromsø med Enova-støtte.

Grønn Kontakt og Fortum skal bygge laderne, som kommer bl.a. langs E39 mellom Stavanger og Trondheim, og E6 mellom Trondheim og Tromsø.

– Å elektrifisere transportsektoren er et viktig grep på veien mot lavutslippssamfunnet. Disse nye hurtigladerne vil sørge for et sammenhengende ladetilbud langs en av de mest trafikkerte strekningene på Vestlandet, samt den viktigste veiforbindelsen mellom Trøndelag og Nord-Norge. Når elbilen kan brukes også på langturer, trenger du ikke lenger fossilbilen, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

[factbox id=”1″]

88 hurtigladere fordelt på 52 steder

Enova organiserer støtten til ladestasjoner gjennom konkurranser om å bygge ut hele strekninger under ett. Ladeoperatøren som søker om det laveste tilskuddsbeløpet for en strekning, tildeles støtte.

Til sammen kommer det 88 nye hurtigladere i denne runden. Enova stiller krav om to hurtiglademuligheter per 52,5 kilometer, og for å innfri dette kravet blir enkelte eksisterende hurtigladestasjoner utvidet. Totalt settes det opp nye hurtigladere på 52 steder.

Grønn Kontakt og Fortum

I denne runden blir strekningene fordelt mellom Grønn Kontakt og Fortum, og de ser fram til å ta fatt på oppgaven.

– Vi er svært glade for at vi sammen med Enova nå kan bygge et robust og kundevennlig hurtigladenett også nord for Trondheim, samtidig som vi kan forsterke vårt eksisterende nett på vest- og nordvestlandet. De nye laderne vil i stor grad komme på Circle K-stasjoner og Coop-butikker, og kommer i tillegg til vår satsning på de store byene og hovedkorridorene i Sør-Norge. Sammenlagt tar vi sikte på å åpne nærmere 80 nye hurtigladestasjoner i 2016, slik at elbilistene ved utgangen av året kan kjøre fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord uten å kjenne rekkeviddeangsten komme krypende, sier daglig leder Ole Henrik Hannisdahl i Grønn Kontakt.

– Vi er veldig fornøyde med å fortsette å bygge ut ladestasjoner sammen med Enova. Nå er vi i full gang med å forberede byggingen av ladestedene vi fikk tildelt i desember, som innebærer at vi oppretter ladekorridorer som gjør at man kan kjøre mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger. Med den nye tildelingen ser vi fram til å fullføre strekningen fra Stavanger til Bergen og til å bygge ut ladesteder mellom Mosjøen og Bodø, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive.

Gjør elbilen mer attraktiv

De nye hurtigladerne blir kompatible med alle typer elbiler, og elbilister kan benytte ladestasjonene uten å ha abonnement hos den enkelte tilbyderen. Enova bidrar med 26 millioner kroner i støtte for å få disse hurtigladerne på plass.

– Vi har tro på at dette nettverket av hurtigladere vil gjøre elbilen mer attraktiv. Det vil igjen øke etterspørselen etter og lønnsomheten for nye hurtigladestasjoner andre steder, sier Kvam i Enova.

Neste utlysingsrunde er allerede i gang, og omfatter en rekke strekninger på rundt 2300 kilometer i Sør-Norge. Alle hurtigladerne som er omfattet av årets utlysinger skal være i drift senest 1. november 2017.