Meny
Elsykkel – den neste transportrevolusjonen?

Publisert
31.August.2017

Elsykkel – den neste transportrevolusjonen?

Bortsett fra de uten bil, er de med elbil mest åpne for at elsykkelen kan erstatte transportmidlene de bruker i dag. Selv på landsbygda mener hele 32 % at de kan bruke elsykkel fremfor bil.

Det viser en fersk undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF.

— Man blir så glad av å elsykle, at det må flere få oppleve, sier kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal.

I fjor ble det solgt omkring 40.000 elsykler i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå bekrefter at det kan gå mot et nytt gullår for elsykkelen i 2017. Bare i løpet av de tre første månedene i år ble det importert over 12.000 elsykler, importen ble mer enn doblet fra februar til mars.

Elsykkelen byr på såpass store gevinster både for miljø, folkehelse og privatøkonomi – her må kommuner og arbeidsgivere må trå til og gire opp innsatsen

I NAFs undersøkelse sier 4 av 10 over hele landet at elsykkelen kan erstatte noen av transportmidlene de bruker til vanlig. Selv på landsbygda mener 32 % at de kan bruke elsykkel til hverdags. I mer tettbygde strøk er tallene enda høyre med 43 % for bystrøk og 47 % for storbystrøk.

— Elsykkel har helt klart potensiale for å løse en del av problemene vi har både med trengsel og forurensning rundt i landet, sier Sagedal.

Når vi vet at 31% av de som bor i spredtbygde strøk har under 10km reiselengde hver dag, og ytterligere 18% har mellom 11-og 20 kilometer totalt i reiselengde (tur/retur) er det klart at det er et uforløst potensiale her.

Viktige tiltak

NAF understreker betydningen av gang- og sykkelveier og ikke minst trygge parkeringsmuligheter for at den positive utviklingen skal fortsette.

55% i distriktene mener at et av de viktigste tiltakene for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende er å få bygget flere separate gang-og sykkeltraseer, 34% mener flere fortau må til.

I tillegg oppfordres det til å bruke mer sykkel i hverdagen, men det er ikke gode og sikre nok parkeringsmuligheter. NAF mener muligheten for trygg lagring med hensyn til vær og batterilading har mye å si.

— Elsykkelen byr på såpass store gevinster både for miljø, folkehelse og privatøkonomi – her må kommuner og arbeidsgivere må trå til og gire opp innsatsen, avslutter Sagedal.

En følge av mangelfulle sykkelparkeringer er at det blir stjålet flere sykler i timen, døgnet rundt, året rundt. Sykler for 69 millioner kroner ble stjålet i fjor, og spesielt de store byene er utsatt. Dette må det gjøres noe med, da antallet elsykler i landet vårt øker så enormt.