Meny
En av Norges største transportsentraler vinner miljøpris

Publisert
08.January.2019

En av Norges største transportsentraler vinner miljøpris

Med en «Dønn Grønn» flåte av helelektriske budbiler i Oslo, har Transport-Formidlingen SA redusert sine klimagassutslipp med hele 50 tonn CO2 i året. Det bidrar til å gi Oslos beboere et pusterom fra forurensning og plager.

30 % av norske klimagassutslipp forårsakes av transport, og av dette er en fjerdedel knyttet til tyngre kjøretøy og varebiler. Bransjen står for betydelige lokale miljøpåvirkninger fra utslipp av partikler, svevestøv i forbindelse med slitasje på veier og støyforurensing i tettbygde strøk. For å nå Norges utslippsmål må transportnæringen gjennom en betydelig omstilling, både når det gjelder smartere logistikk og innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy.

Stiftelsen Miljøfyrtårn berømmer Transport-Formidlingen for å være et foregangsselskap og viktig bidragsyter i miljøhovedstadsåret. De ligger i front med å benytte ny og mer miljøvennlig teknologi, jobber aktivt for å påvirke leverandører – og er en tydelig forkjemper utad for en bærekraftig transportsektor. Det har gjort bedriften verdig prisen som «Årets Miljøfyrtårn 2018 – små og mellomstore bedrifter*».

Andre tiltak:

For å kunne imøtekomme stadig større krav til utslippsfrie byggeplasser, har selskapet investert i en av landets første elektriske kranbiler, som kjører på biodrivstoff. Selve kranen er helelektrisk og kan betjenes når motoren på bilen er skrudd av.

Har investert i et moderne flåtestyringssystem som forteller hvor bilene til enhver tid er, slik at man har minst mulig tomkjøring mellom kundene.

Selskapet er klar for å legge om hele bilparken til elektriske kjøretøy så snart teknologien og leverandørene klarer å levere nullutslippskjøretøy som dekker selskapets behov. I påvente av den teknologiske utviklingen, kjøres en stadig større andel av deres rundt 600 tunge lastebiler på biodrivstoff (dvs. sertifisert biodrivstoff som ikke fremstilles av palmeolje og som tilfredstiller EUs bærekraftskriterier og ISCC-standarden).

Som en Miljøfyrtårn-bedrift jobber Transport-Formidlingen SA kontinuerlig for å bli en moderne transportsentral som tar et tydelig miljøansvar og etterspør miljøvennlige løsninger fra sine leverandører.

Fakta

Transport-Formidlingen er en av Norges største transportsentraler og har, med eierskap i Nortransport på Hamar, styring på over 600 varebiler og tunge kjøretøy. Selskapet har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2017.

Miljøfyrtårn er Norges største miljøsertifisering med nesten 5800 sertifiserte virksomheter i offentlig og privat sektor. Ordningen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Tre priser ble utdelt for 2018:

Årets Miljøfyrtårn 2018 (små og mellomstore virksomheter): Transport-Formidlingen SA

ÅretsMiljøfyrtårn2018 (konsernogstorevirksomheter): Multiconsult Norge AS

* ÅretsInspirasjon2018: StøtvigHotel

* Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

* Ann-Kristin Ytreberg skal overrekke prisen til Transport-Formidlingen kl. 11.00 den 08.01.2019 i Østre Aker vei 255, 0976 Oslo.