Meny
En av verdens største speditører etablerer nordisk fraktknutepunkt på Oslo lufthavn En fornøyd gruppe etter kontraktsignering. Fra venstre: Mette Røineland (Avinor), Marting Langaas (Avinor), Petter Axelsen (DB Schenker), Knut Eriksmoen (DB Schenker), Stine Ramstad Westby (Avinor), Bent Arne Skatvedt (Avinor) og Christian Øgaarden (Avinor). Foto: Harald Kvam/Avinor

Publisert
07.December.2022

En av verdens største speditører etablerer nordisk fraktknutepunkt på Oslo lufthavn

Mandag 5. desember signerte Avinor og DB Schenker kontrakt om å bygge en ny fraktterminal på Oslo lufthavn. – Vi har lenge vært store på flyfrakt ut av Norge, nå tilrettelegger vi for økt import, sier fraktsjef i Avinor, Martin Langaas.

– Målet med å feste ut en tomt så DB Schenker kan bygge den nye fraktterminalen på nesten 4000 kvadratmeter, er å tilrettelegge for mer lønnsomme ruter for flyselskapene, skape et nordisk knutepunkt for frakt til og fra Norden, samt styrke import- og eksportmulighetene for norsk næringsliv, sier direktør eiendom og kommersiell på Oslo lufthavn, Bent Arne Skatvedt, som har hatt ansvaret med å ta kontrakten i havn.

Styrker flyselskapenes lønnsomhet

For norske og internasjonale flyselskap er det å fylle flyene med både passasjerer og frakt viktig for den totale lønnsomheten. Med dette initiativet styrker Oslo lufthavn sin konkurranseevne om interkontinentale ruter til og fra Norden.

– Og med denne terminalen vil DB Schenker konsolidere sin flyfrakt til og fra Norden på Oslo lufthavn, sier administrerende direktør, Knut Eriksmoen, i DB Schenker Norge.

– Vår etablering vil være et viktig bidrag til å styrke Oslo lufthavn som det foretrukne fraktknutepunktet, tilføyer han.

Langaas i Avinor er tydelig på at å utnytte fraktkapasiteten i flyene er avgjørende for å sikre lønnsomme interkontinentale flyruter.

– Det igjen gir næringslivet økt tilgang til markedene i Asia, USA og andre deler av verden. Så dette er en vinn-vinn-situasjon, tilføyer Langaas.

– For selv om flyene er fulle med flyfrakt ut av Oslo Lufthavn, særlig på grunn av norsk sjømateksport, så ser vi et betydelig potensial for å fylle eksisterende tilgjengelig kapasitet med mer flyfrakt inn til Norge.

Eriksmoen i DB Schenker er enig:

– Økt konkurranse og totaltilbud gjør at Oslo lufthavn blir mer attraktivt for mange. Så vi gleder oss til å starte og håper flere aktører følger etter, sier han.

Slipper å kjøre tomme lastebiler

Svært mange lastebiler som kommer med varer inn til Norge forlater landet igjen tomme. Den nye fraktterminalen kan også bidra til å endre dette bildet.

– Enkelt forklart handler det om å utnytte det faktum at det er tilgjengelig lastekapasitet på fly inn til Norge og i lastebiler ut av landet. Ved å legge til rette for at store speditører kan konsolidere sin frakt på Oslo lufthavn, vil vi bedre kunne utnytte den ledige kapasiteten på fly og vei, sier Langaas.

– For oss i DB Schenker er bildet i dag at vi har mange fulle vogntog over Svinesund hver uke, inn til Norge. Men, mange kjører tomme ut igjen. Dette ønsker vi også å endre på med dette initiativet, sier Eriksmoen

– Det er med andre ord en vinn-vinn-situasjon for oss, flyselskapene og Avinor, avslutter han.