Meny
– En forutsetning for å bygge samfunnets tillit til fremtidens transportsystemer

Publisert
08.December.2017

– En forutsetning for å bygge samfunnets tillit til fremtidens transportsystemer

Samferdselsministeren er positiv til Datatilsynet nye strategi for arbeidet med et godt personvern i samferdselssektoren. – Dette er både viktig og til riktig tid. Det ligger til rette for en fantastisk utvikling av teknologiløsninger i transportsektoren. Det er bra at Datatilsynet følger opp, og bidrar til klarere rammer for utviklingen innenfor grensene personvern setter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Datatilsynets strategi ble presentert i forbindelse med et møte i Mobilitets- og teknologirådet som er opprettet av samferdselsministeren.

– Digitalisering og autonomi vil fremover gi retning for en rask og omfattende teknologisk utvikling i transportsektoren. Smartere transport som vil gi oss en enklere, mer effektiv og grønnere transporthverdag. Mange av disse løsningene er avhengig av å samle inn og bruke data om våre bruksmønstre og våre behov. Det betyr at hensynet til godt personvern må ivaretas av alle aktører, og bygges inn i løsningene. Strategien som Datatilsynet la frem i dag gir et godt grunnlag for å finne gode løsninger på de konkrete utfordringene fremover, sier Solvik-Olsen.

Godt personvern er en forutsetning for å bygge samfunnets tillit til fremtidens transportsystemer. Alle deler av samferdselssektoren er nå på ulike måter involvert i digitaliseringen av transporthverdagen, og denne strategien kommer på et riktig tidspunkt. Datatilsynet har en viktig oppgave med å fremme samarbeid mellom aktørene om godt personvern, og bidra til at riktig kompetanse blir utviklet og tatt i bruk, sier samferdselsministeren.

Hovedelementene i Datatilsynets strategi

Tilsynet skal jobbe for:

at den enkelte skal kunne bevege seg og foreta reiser uten at det blir foretatt unødvendige registreringer
at aktørene i sektoren aktivt benytter teknologien til å ivareta personvernet fremfor å utfordre det
at innebygd personvern og personvern som standardinnstilling kommer på plass i sektoren
dataminimalisering der det er nødvendig å registrere data om ferdsel som kan knyttes til individer ut fra vektige samfunnsinteresser eller berettigede private eller kommersielle interesser
åpenhet og informasjon om hvordan personopplysninger lagres ved ferdsel i samfunnet
god og dokumentert informasjonssikkerhet i alle informasjonssystemer som registrerer data om ferdsel som kan knyttes til enkeltindivider