Meny
En vitamininnsprøytning for sjøtransport

Publisert
24.February.2017

En vitamininnsprøytning for sjøtransport

Arne Jakobsen, administrerende direktør i North Sea Container Line, var tilstede da regjeringens havstrategi ble lansert. Strategien ble i Haugesund presentert av stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

Arne Jakobsen er glad for den offensive holdningen til å fremme sjøtransport uttrykt gjennom regjeringens havstrategi.

– Jeg var i forkant av presentasjonen spent på hvordan sjøtransport ville bli vektlagt. NorthSea Container Line driver linjetrafikk med 5 større containerskip mellom Norge og kontinentet. Havrommet er vår arbeidsplass. Vi har jobbet tett sammen sjømatsektoren i mange år, og laget gode internasjonale logistikk systemer for disse, sier Jakobsen.

Større andeler av sjømatproduksjonen i skal transporteres med skip

– Jeg er glad for den offensive holdningen blant annet knyttet til å fremme sjøtransport i form av ønske om å forlenge det eksisterende NOx-fondet og incentivordning for godsoverføring. Det er også gledelig å registrere regjeringens ønske om at større andeler av sjømatproduksjonen i Norge skal transporteres med skip.

Viktigheten av grønnere sjøtransport

– Havstrategien understreker også viktigheten av å få til grønnere sjøtransport, og legger godt til rette for dette gjennom innovasjonsmidler til næringen. En god vitamininnsprøytning for oss som ønsker videreutvikle langsiktige transportkorridorer på kysten og i Nordsjøen, avslutter Jakobsen.