Meny
Enklere å sanksjonere mot brudd på yrkestransportreglene Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/Samferdselsdepartementet

Publisert
20.February.2023

Enklere å sanksjonere mot brudd på yrkestransportreglene

– Regjeringen vil at de som jobber i transportsektoren i Norge skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv, at det skal være trygt å ferdes på norske veier og at det skal være rettferdig konkurranse mellom næringsaktørene. Da er alle nødt til å følge regelverket. Nå vil vi gjøre det enklere å sanksjonere mot brudd på yrkestransportreglene ved kontroller langs veien. Det gir en god og effektiv håndheving av reglene, i tillegg til at kontrollressursene blir brukt mer effektivt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

For å bidra til mer effektiv kontroll og til at flere skal følge regelverket, legger regjeringen nå til rette for mer bruk av overtredelsesgebyr når yrkestransportregelverket brytes. Lovforslaget legges frem for Stortinget i dag, og nærmere regler om hvilke overtredelser dette gjelder kommer i forskrift. Dette er bare ett av flere tiltak i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

I dag kan det ilegges overtredelsesgebyr kun for enkelte overtredelser. Alle andre brudd på regelverket må anmeldes av kontrollørene til politiet, som igjen vurderer videre oppfølging av saken. Dersom Stortinget vedtar forslaget, skal håndhevingen kunne gjøres mer effektivt.

– Økt bruk av overtredelsesgebyr gir en god og effektiv håndheving av reglene, noe som igjen fører til likere konkurransevilkår. Dette kommer de seriøse aktørene til gode, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Innføres også for brudd på kabotasjereglene

Innenfor EØS-området er det tillatt med kabotasje på visse vilkår. Kabotasje er når en transportør driver med transport mellom steder i en annen stat enn den hører hjemme.

– Transport i strid med kabotasjereglene er ulovlig, og må bli slått ned på. Når brudd på reglene enkelt kan konstateres på kontrollstedet, og det ikke er bruk for politietterforskning, kan dette løses effektivt med økt bruk av overtredelsesgebyr, sier Nygård. Samferdselsdepartementet jobber derfor med en forskrift for å innføre dette.