Meny
Enova justerer støttesatsene tilknyttet sjøtransport Enova justerer støttesatsene for sjøtransport. Foto: JK-Foto/Brødrene Bakken

Publisert
01.April.2021

Enova justerer støttesatsene tilknyttet sjøtransport

Rask markedsutvikling er bakgrunnen for at Enova justerer støttesatsene for programmene Batteri i fartøy og Elektrifisering av sjøtransport.

Enova har siden 2018 delt ut over 850 millioner kroner i støtte gjennom disse programmene. Til nå har pengene bidratt til installasjon av batteri i 128 fartøy. De siste årene har antall søkere blitt mangedoblet.

– Vi har opplevd et sterkt økende trykk i disse programmene, og med en markedsendring som beveger så raskt som nå, er det naturlig at Enova justerer støtten. Den høye søknadsinngangen hittil i 2021 forteller oss at markedet ser hvilken vei utviklingen går. Det er selvsagt gledelig, sier Gunnel Fottland, markedssjef transport i Enova.

I takt med markedet

Programmene «Elektrifisering av sjøtransport» og «Batteri i fartøy» skal sette fart på den kommersielle bruken av batteriløsninger, og nedjusteringen av støttesatser skjer i takt med markedsutviklingen.

– Formålet med støtten er å bidra til en markedsendring hvor nullutslippsfartøy blir konkurransedyktige, og vi vurderer fortløpende i hvilken grad vi er utløsende for opptaket av nye teknologier, sier Fottland.

Nye programkriterier

Fra og med 9. april 2021 kl.12:00 vil satsene i «Elektrifisering av sjøtransport» bli justert til maksimalt 40 prosent av godkjente merkostnader for små og mellomstore bedrifter, og 30 prosent av godkjente merkostnader for store bedrifter. Særlig innovative prosjekter vil kunne få ytterligere 10% i støtte.

– Det skal alltid lønne seg å være tidlig ute med ny teknologi, men dette markerer en endring av kriteriene for hva vi anser som særlig innovativt, sier Fottland.

Avvikling av støtte til PSV

Programendringene omfatter også avvikling av støtte til batteri og landstrømsystem i offshore forsyningsfartøy (PSV) fra og med 30.april kl. 12:00. Siden 2015 har Enova støttet batteriinstallasjoner i 21 PSVer. Dette i kombinasjon med NOx-fond støtte har bidratt til et betydelig markedsopptak av batterier innenfor denne fartøytypen. Det vil fremdeles være mulig å søke støtte til innovative løsninger som bidrar til nullutslipp for disse fartøyene over Enovas programmer for Ny teknologi.

Gjennom programmet «Batteri i fartøy» tilbys faste støttesatser til utvalgte fartøystyper innen havbruk og fiskeri. Satsene nedjusteres gradvis i takt med utviklingen i markedet. Detaljerte, oppdaterte satser for «Batteri i fartøy» finnes på Enovas nettsider.

Søknadsfrister for «Elektrifisering av sjøtransport»

Som en konsekvens av en stadig økende mengde søknader vil det også innføres søknadsfrister for programmet «Elektrifisering av sjøtransport». Det vil bli 4–6 søknadsfrister i året, og den første søknadsfristen blir 30.april. De påfølgende fristene blir 18.juni, 01.september, 1.november og 15.desember

– Å innføre søknadsfrister vil gjøre det lettere for oss å støtte de riktige prosjektene basert på kriteriene vi har satt. Enovas overordnede mål er å bidra til prosjekt som fører til varige markedsendringer. Da trenger vi kostnadseffektive prosjekt med et stort spredningspotensiale og innovasjonshøyde, presiserer Fottland.