Meny
Enova-programmet “Støtte til biogass” spisses mot innovasjon Foto: Enova

Publisert
31.March.2022

Enova-programmet “Støtte til biogass” spisses mot innovasjon

Innovative prosjekter innenfor industriell produksjon av biogass kan nå søke støtte fra Enova.

– Vårt gamle program hadde ikke en slik innretning mot innovasjon. Målet er at de innovative teknologiene og løsningene på sikt fører til økt lønnsomhet for bransjen, sier Trond Bratsberg i Enova.

Aktører med planer å etablere nye produksjonsanlegg eller som vil utvide kapasiteten på et eksisterende anlegg kan søke støtte fra Enova.

Interesse for biogassanlegg

Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør vi gjennom å støtte de som går foran i teknologiutviklingen. Biogass har vært et satsingsområde lenge for Enova.

– Programmet er rettet mot aktører med god dokumentert gjennomføringsevne. Prosjektene skal i stor grad være “gryteklare”. En må blant annet dokumentere annen finansiering som for eksempel egenkapital og lånefinansiering.

Bratsberg understreker at det er vesentlig at de innovative teknologiene eller løsningen som inngår i prosjektene kan spres i markedet.

Flytende biodrivstoff tas ut

Støtte til prosjekter med flytende biodrivstoff tas ut av programmet. Årsaken til dette er at investeringsstøtte ikke kan gis til biodrivstoff som er omfattet av omsetningskrav. Det er i dag omsetningskrav for biodrivstoff i veitransportsektoren og luftfart.

– Produksjon av flytende biodrivstoff har i større grad umoden teknologi og teknologiprogrammene er bedre egnet for å drive fram slike produksjonsteknologier, sier Bratsberg.

Programmet har to rangeringskriterier:

• Innovasjonsgrad i prosjektet (50 prosent)
• Høyt energiresultat per støttekrone (50 prosent)

Førstnevnte er ny i forhold til tidligere program. Gjennom programmet så ønskes det å støtte opp under prosessinnovasjoner og produktinnovasjoner. Forretningsmessige innovasjoner vil også være relevant.

Enova oppfordrer alle søkere til å sette seg inn i programkriteriene som finnes på enova.no

Første søknadsfrist er 1. april og det er også planlagt en søknadsrunde til høsten.