Meny
Enova støtter 14 nye fyllestasjoner for biogass – ikke nok – Næringen ønsker å ta i bruk nye biogassdrevne biler, men uten nok stasjoner å fylle biogass på, investeres det heller ikke i gassdrevne kjøretøy, sier NLF-direktør, Geir A. Mo. Foto: André Kjernsli

Publisert
27.May.2022

Enova støtter 14 nye fyllestasjoner for biogass – ikke nok

– Vi mener at Enova gir seg på feil tidspunkt. Behovet for videre støtte til utbygging av infrastruktur vil fortsatt være der og det er derfor alt for tidlig for Enova å si stopp nå, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo.

Resultatet av Enovas siste søknadsrunde for biogass i transportsektoren, er at 14 av 29 søkere har fått støtte til å etablere nye fyllestasjoner for biogass. Fra nå av overlater Enova til markedet å bygge ut fyllestasjoner på kommersielle vilkår videre. 

Enova har gitt de 14 nye stasjonene til sammen 83 millioner kroner i støtte, i tillegg til 21 millioner fordelt på 120 biogasskjøretøy. 

Med dette har staten, gjennom Enova,  til sammen støttet 27 offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass.  

I januar gjorde Enova flere endringer i biogassprogrammet. Mens støtten til fyllestasjoner ble faset ut, så ble det enklere enn noen gang å søke Enova om støtte til kjøp av biogasskjøretøy. 

Gir seg på feil tidspunkt

NLF mener på sin side at støtte til 14 nye fyllestasjoner er veldig positivt, men at det er galt at det ikke skal gis støtte til flere.

Per i dag er det fire eksisterende fyllestasjoner for flytende biogass og fire er under bygging. I løpet av 2022, skal det være på plass åtte fyllestasjoner for biogass. Dette er utenom de 14 nye som har fått støtte. Foto: Anré Kjernsli

– Vi mener at Enova gir seg på feil tidspunkt. Behovet for videre støtte til utbygging av infrastruktur vil fortsatt være der, derfor er det alt for tidlig for Enova å si stopp nå, sier NLF-direktør, Geir A. Mo.

Han mener at kostnaden for å få på plass infrastrukturen ikke er noe aktørene kan betale alene.  

– Næringen ønsker å ta i bruk nye biogassdrevne biler, men uten nok stasjoner å fylle biogass på, investeres det heller ikke i gassdrevne kjøretøy. Det blir derfor å starte i feil ende å ikke gi mer støtte til utbygging av infrastrukturen, men å prioritere innkjøp av biler, sier Mo, og viser til initiativet NLF, sammen med flere andre aktører har tatt for å få regjeringen til fortsatt å støtte investeringer i infrastruktur.

 Få tildelinger i forhold til søkere 

Gasum Clean Gas Solution er en av de heldige aktørene som har fått støtte til fire nye fyllestasjoner.  

– Jeg synes 14 tildelinger er lite i forhold til at det var 29 søkere. På flere steder ville det vært gunstig med flere fyllestasjoner på samme lokasjon, spesielt i byene. Vi er flere aktører på markedet, og det ville vært positivt at flere fikk støtte. Arbeidet med å få opp et nettverk av infrastruktur ville da gått raskere, sier business development manager i GasumClean Gas Solution, Jogeir Munkeby, til Lastebil.no. 

Ingen fyllestasjoner mellom Trondheim og Narvik  

Munkeby mener det er både er plusser og minuser ved tildelingen som ble annonsert mandag.  

– Vi er fornøyde med å få på plass korridorene Oslo-Kristiansand og videre til Stavanger og Vestlandet. Det vil være viktig for å få fart i investeringene til nye biogasskjøretøy. I fjor fikk man på plass en korridor mellom Oslo og Trondheim, men samtidig trengs det mer fortetting rundt Oslo-området. Det er heller ingen fyllestasjoner nord for Trondheim. Det er gitt Enova støtte til tre fyllestasjoner nord for Narvik, men ingen mellom Trondheim og Narvik, og det er en litt merkelig prioritering, mener Munkeby.

–  De første stasjonene kan være klare høsten 2023 

Per i dag er det fire eksisterende fyllestasjoner for flytende biogass og fire er under bygging. I løpet av 2022, skal det være på plass åtte fyllestasjoner for biogass. Dette er utenom de 14 nye som det er gitt støtte til nå. GasumClean Gas Solution har fått tildeling til fire stasjoner.  

– Realistisk sett, kan de første av de fire stasjonene være klare høsten 2023. Om alle de 14 fyllestasjonene kommer på plass innen rimelig tid, vil vi innen 2025 ha bra dekning av fyllestasjoner for flytende biogass i Sør-Norge, mener Munkeby.

Regjeringens klimaplan har som mål at 10 prosent av all tung transport skal foregå på biogass innen 2030. 

Nå håper Munkeby på at det kan komme på plass nye former for støtte for å få ytterligere fart på utbyggingen.  

– Om vi får til det, så tror jeg vi kan komme opp mot 20 prosent av all tungtransport på biogass i 2030, mener Munkeby.

 Håper at markedskreftene vil fortsette utbyggingen 

Direktør for bærekraft og kvalitet konsern i Litra, Morten Tønjumshagen, mener at tildelingen kommer sent, men godt. 

–  Dette skulle vært gjort for minst to til tre år siden for her kunne det vært redusert betydelige mengder klimautslipp. Vi skulle selvfølgelig ønsket at det ble gitt støtte til etablering av enda flere stasjoner, men vi håper at markedskreftene vil fortsette utbyggingen på egenhånd i høyt tempo. Det som er viktig videre, er at myndighetene legger til rette for god drift av disse fyllestasjonene med eventuelt støtteordninger, samt at det er gode vilkår for å produsere biogass, understreker Tønjumshagen.

Når ikke målet 

Litra har i konsernet cirka 300 vogntog, og de har hatt som mål å anskaffe 100 biogass biler innen utgangen av 2023. 

–  Det klarer vi ikke siden det ikke har vært utbygget infrastruktur som fyllestasjoner.  Vi synes derfor det er leit at vi ikke klarer dette målet siden både biogassbiler og gass har vært tilgjengelig, men ikke fyllestasjoner, sier Tønjumshagen.

Selskapet har likevel anskaffet seg i overkant 40 biogassbiler i Norge og i Sverige, fordelt på 22 biogassbiler i trafikk i Norge, samt to nye til klargjøring. I tillegg har de 18 biogassbiler i Sverige som også kan krysse grensen og komme lenger inn i landet 

Her er liste over alle 14 fyllestasjonene for biogass som fikk støtte av Enova:

Lokasjon Selskap Støtte i NOK
Kristiansand Gasum Clean Gas Solution 6 403 113
Sandnes Gasum Clean Gas Solution 6 403 113
Ål Gasum Clean Gas Solution 6 922 284
Håbakken Gasum Clean Gas Solution 6 922 284
Bærum (Skui) Biogass Energi 6 211 369
Koppang Biogass Energi 6 186 769
Vestby Biogass Energi 6 068 549
Bergen (Nesttun) Biogass Energi 6 008 419
Åndalsnes Biogass Energi 6 031 083
Rudshøgda Biogass Energi 5 966 399
Seljord Biogass Energi 5 780 349
Alta Remiks Miljøpark 4 799 600
Tromsø Remiks Miljøpark 4 799 600
Bjerkvik Remiks Miljøpark 4 799 600