Meny
Enova støtter bygging av hurtigladere

Publisert
16.October.2017

Enova støtter bygging av hurtigladere

Enova ønsker å gjøre elbilen til reelt alternativ for flere, og støtter nå bygging av hurtigladestasjoner i kommuner hvor det finnes færre enn to hurtigladere fra før. Støtten gis etter førstemann-til-mølla prinsippet.

Støtteordningen skal bidra til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren ved å legge til rette for varige markedsendringer innen ladeinfrastruktur og økt kjøp og bruk av elektriske kjøretøy.

[factbox id=”1″]

To hurtigladere i hver kommune

Enova gir investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hurtigladere i kommuner der det ved utgangen av 24. juni 2017 fantes færre enn to. Enova støtter inntil to hurtigladere i hver kommune.

Etableringen av hurtigladere gjelder trippelstandard hurtigladere. Søkere står fritt til å spesifisere hurtigladere, men som minimum skal følgende lademuligheter tilbys på samme ladestasjon:

Ladepunkt for AC-lading med minimum 22 kW effekt som tilfredsstiller standardene i NEK EN 61851-1:2011 og NEK EN 61851-22:2002

Ladepunkt for DC Chademo med minimum 50 kW effekt, basert på protokoll 1.0 eller nyere og som tilfredsstiller standarden IEC 61851-23:2014

Ladepunkt for DC Combo med minimum 50 kW effekt som tilfredsstiller standarden NEK EN 61851-23:2014 og NEK EN 61851-24:2014

Offentlig tilgjengelige hurtigladere

Enova gir støtte til deg som ønsker å etablere offentlig tilgjengelige hurtigladere.

Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i norsk foretaksregister.

Søker må fylle ut maler og legge ved obligatoriske vedlegg til søknaden som gir Enova tilstrekkelig informasjon til å behandle søknaden. Søknader med mangelfull dokumentasjon vil som hovedregel bli avvist og søker må da sende inn ny søknad. Dersom man må søke på nytt vil det være det nye søknadstidspunktet som gjelder hvis det er flere søknader for samme kommune.