Meny
Enova støtter innkjøp av biogasskjøretøy

Publisert
24.October.2017

Enova støtter innkjøp av biogasskjøretøy

Bedrifter som vil kjøpe tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner kan nå få investeringsstøtte av Enova.

Posten nye biler blir grønne, og mange av dem skal gå på biogass. Posten har nå skaffet seg 18 biler, og noen er satt inn på ruter i Oslo og Bærum. Rutene er valgt her fordi det er tilgang på drivstoff.Det er et lavere støynivå, bedre motoeffekt og en mer tilpasset gearkasse er noen av fordelene i tillegg til utslipp.

– Det har manglet gasskjøretøy med større motorer på det norske markedet. Nå er flere slike modeller på vei inn, og da åpner det seg muligheter for flere, for eksempel innen langtransport, til å ta i bruk biogass. Disse kjøretøyene koster mer i innkjøp enn tilsvarende dieselkjøretøy, så her ønsker vi å bidra tidlig for å få markedet i gang, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Økt bruk av biogass kan redusere klimagassutslipp i transportsektoren, særlig innen tungtransport og anleggsmaskiner. Det viser en rapport som ble lansert tidligere i høst. Enova tilbyr allerede proffmarkedet støtte til innkjøp av hydrogenkjøretøy og elektriske kjøretøy, og utvider nå dette støttetilbudet til også å gjelde tyngre kjøretøy (over 3,5 tonn) som kan gå på biogass.

Støtter også nødvendige fyllestasjoner

Til forskjell fra mange andre land har ikke Norge en utstrakt gassinfrastruktur hvor biogass enkelt kan blandes inn. Det er derfor få steder å fylle biogass i dag, og for enkelte virksomheter som vurderer biogasskjøretøy kan derfor en ny fyllestasjon være en forutsetning for å kunne gjennomføre innkjøpet. I slike tilfeller åpner Enova for å støtte også bygging av fyllestasjonen.

– Slik gjør vi det mulig for flere transportører å kutte utslipp ved å ta i bruk gasskjøretøy og biogass, samtidig som vi støtter biogassinfrastruktur i samsvar med etterspørselen i markedet, sier Kvam.

Støttesatsen til innkjøp av kjøretøy avhenger blant annet av størrelsen på virksomheten, og er begrenset til inntil 40 prosent av merkostnadene for store virksomheter og 50 prosent for små. Støtten til fyllestasjon kan utgjøre inntil 40 prosent av merkostnadene, og Enova stiller krav om langsiktige bruksavtaler mellom flåteeieren og eieren av fyllestasjonen.