Meny
Er det flest norske eller utenlandske sjåfører som blir tatt for brudd på regler for kjøre- og hviletid? Og forteller tallene alt?

Publisert
24.January.2018

Er det flest norske eller utenlandske sjåfører som blir tatt for brudd på regler for kjøre- og hviletid? Og forteller tallene alt?

Her er oversikten som viser hvor mange norske og utenlandske sjåfører som i fjor ble tatt for brudd på reglene. Men tallene forteller trolig ikke alt.

Det er klare regler for kjøre- og hviletid for tungbilsjåfører. Der står det hvor lenge de kan kjøre før de må ta pauser og hviletider. Men langt fra alle overholder disse reglene.

Det som skjer oftest er at sjåførene dropper døgnhvilen. Deretter kommer brudd på pausebestemmelsene.

Kontrollerte over 14 000 fartsskrivere

I fjor ble fartsskriveren (registrerer kjøre- og hviltetid) til rundt 7000 norske og 7000 utenlandske godssjåfører kontrollert. Statistikken viser at dobbelt så mange norske som utenlandske førere fikk mangler, bruksforbud og anmeldelser. Men:

– Vi ser en klar tendens i at utenlandske transporter i større grad er teknisk manipulerte. Det er krevende for oss å avdekke avanserte metoder. Det er grunn til å tro at utenlandske selskaper med det fordekker en realitet med større avvik enn kontrolltallene viser, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Henning Harsem.

– Likevel: de norske selskapene har klart høyere andel i våre reaksjoner, så de må åpenbart ta tak i sin praksis, legger Harsem til.

Kontroll av kjøre- hviletid for godstransport 2017

Førerdøgn Fører Mangler/rapport Bruksforbud Anmeldelse
Norske 74 400 7 400 3 100 700 900
EU/EØS 67 900 6 600 1 900 250 400
Andre 1 000 100 30 10 10
Sum 143 300 14 100 5 030

Plukker ut de verste

-Vi har et kontrollverktøy som logger alle tidligere kontroller. Dette gjør at de som til nå har hatt orden i sysakene kan kjøre videre, mens de som tidligere har fått anmerkninger blir kontrollert. Etter hvert har vi også en god oversikt over hvilke firma som er useriøse. Vi vil forsøke å bli enda bedre på å målrette kontroller mot de foretakene som ofte bryter regelverket. Det sier Arnfinn Eriksen som jobber med kontroller i Statens vegvesen.

Også norske bussjåfører brøt reglene

Statistikken viser at 20 av 150 kontrollerte norske bussjåfører ble anmeldt i 2017.

– Dette er et alt for høyt tall. Også her kjenner kontrollørene våre bransjen godt og vinker inn de som ikke følger reglene.

Noen kjører nesten et døgn i strekk

Roger Furumo i Statens vegvesen, som kontrollerer tungbiler i nord, har opplevd flere skrekkeksempler langs vegen.

-Det er ikke dagligdags, men vi treffer av og til på sjåfører som har kjørt langt over timene de skal. Det har vært en del alvorlige tilfeller der det bare har vært 2-3 timer med hvile i løpet av et døgn, sier Furumo.

Også Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen som har kontrollert mange tungbiler på Østlandet:

– I de verste tilfellene har sjåføren kjørt nesten et døgn i strekk uten å hvile, kun med korte opphold. Alle vet jo at en ikke er veldig opplagt og oppmerksom etter å ha holdt seg våken i døgn i strekk. Og disse skal jo i tillegg kjøre et vogntog i tillegg.

Han legger til at det er en del juks med fartsskrivere i tillegg til brudd. Det vil si at sjåføren manipulerer fartsskriveren slik at det ser ut som det har vært to sjåfører. De groveste bruddene i forhold til manipulasjon er avdekt hos utenlandske transportører.