Meny
Er det norske førerkortet gyldig i Storbritannia etter Brexit? Foto: Shutterstock

Publisert
29.January.2021

Er det norske førerkortet gyldig i Storbritannia etter Brexit?

Med Brexit ble det internasjonale samarbeidet til Storbritannia annerledes, og mange tidligere ordninger har blitt påvirket. Gyldigheten til det norske førerkortet gjelder heldigvis som før.

Nå som Storbritannia har forlatt EU offisielt, medfører dette en rekke forandringer. Forandringene påvirker særlig tidligere etablerte ordninger og samarbeid mellom Storbritannia og andre land, inkludert Norge. Selv om Norges forhold til EU og EØS forblir uforandret, har det vært behov for å få på plass nye ordninger for å ivareta forholdet mellom Norge og Storbritannia. Blant annet har varehandel, luftfart, utlendingsloven og helse og trygd for nordmenn i Storbritannia blitt påvirket av Brexit. 

Det norske førerkortet er imidlertid fortsatt gyldig i Storbritannia slik som før Brexit, for både besøkskjøring og innbytte til britisk førerkort. Britisk lovgivning la til rette for at norske førerkort skulle bli anerkjent etter Brexit allerede i 2018. 

Britiske førerkort er samtidig gyldig for kjøring og bytte til norsk førerkort for de som har fast bopel i Norge, også etter 1. januar 2021. Britisk førerkort er også gyldig for besøkskjøring for de som ikke bor i Norge, slik som turister. Det er ikke krav om internasjonalt førerkort.

Krav til førerkort utenfor EU- og EØS-land

Det norske førerkortet følger EU- og EØS-regler, noe som betyr at førerkortet, i bankkortformatet, er gyldige i alle EU- og EØS-land. Mange land utenom EU og EØS aksepterer også EØS-modellen, men man burde forhøre seg med myndighetene i landet man vil reise til for å være sikker. 

I noen land utenfor EU og EØS kan det være at man behøver man et internasjonalt førerkort. Dette er en oversettelse av førerkortet som kommer som et papirhefte i A6-format. For å skaffe et internasjonalt førerkort, kan man kontakte NAF (Norges Automobilforbund), KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) og MA: (Rusfri trafikk). Andre tilbydere man kan finne på nettet er useriøse, og dokumentene man får av dem vil være verdiløse.