Meny
Et miljøvennlig valg

Publisert
10.May.2019

Et miljøvennlig valg

De frakter 250.000 tonn papp og papir i året. Stadig flere tonn flyttes fra trailer til båt og tog.

Regnskapet går i pluss etter omleggingen – både for miljøet og bedriften.

Hensikten er først og fremst å ta sitt samfunnsansvar på alvor og gjøre bærekraftige valg. Men for Ranheim paper & board var det en klar forutsetning at valget ikke påførte bedriften økte kostnader.

Nå viser resultatene at de har hatt store innsparinger etter at de satset på mer miljøvennlig transport.

Økte lønnsomheten med miljøvennlig transport

Papirfirmaet Ranheim paper & board utenfor Trondheim produserer papp og papir for det europeiske markedet, og baserer alle sine produkter på returfiber. Med de største kundene i Sentral-Europa utgjør transport en vesentlig faktor. I 2017 startet de jobben med å legge om transporten fra bil til mer miljøvennlige valg som sjø og bane.

– Ved å legge om transporten til containere i stedet for bil sparte vi 770.000 kroner i 2018. Ikke bare er det lønnsomt, men for oss ville det også vært vanskelig å finne nok biler til å ta unna det volumet vi transporterte i fjor. Sånn sett var inntjeningen antakelig enda høyere, sier logistikksjef Marte Strand Andresen hos Ranheim.

Det var viktig for Ranheim at det ble enklere å håndtere transporten med containere enn med lastebil. Hun forteller at en annen fordel er at godset får færre skader under transport.

Utfordrende logistikk

Initiativet til å legge om transporten kom fra ønsket om mer bærekraftige løsninger. Samtidig så Ranheim andre fordeler som at de fikk større fleksibilitet, effektivitet og forutsigbarhet ved å frakte de store volumene nedover i Europa på container.

– Det var et krav at det måtte være enklere å bruke container enn lastebil. Et annet ønske var å få til rundtur på containerne, dvs at de har full last både inngående og utgående. Fra i fjor sommer har containerne kommet i retur med det viktigste råstoffet i vår produksjon, nemlig OCC (Old Corrugated Containers) som er innsamlet bølgepapp, sier Andresen.

Kombinerer sjø og bane

– Det meste av båttransporten går til Bremerhaven eller Hamburg. Derfra sendes containerne videre til vår største kunde i Østerrike med tog, forteller Andresen.

Det gir dem fleksibiliteten med seks togavganger i uken å velge fra på strekningen, noe som korter ned tiden fra bestilling til leveranse.