Meny
Et samarbeid for å akselerere det grønne skiftet

Publisert
17.December.2018

Et samarbeid for å akselerere det grønne skiftet

PILOT-E ordningen har tildelt støtte til seks ambisiøse og innovative prosjekter for å utvikle og ta ibruk løsninger for utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri. PILOT-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova for å akselerere det grønne skiftet gjennom å sikre en raskere utvikling fra idé til marked.

– ZERO er veldig fornøyde med at Pilot-E ordningen nå gir støtte til nye viktige prosjekter for å utvikle og realisere utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri. Pilot-E ordningen er en viktig ordning med et godt samarbeid fra virkemiddelapparatet for å få nye prosjekter raskere fram igjennom utviklingsfasen fram til realisering. Vi trenger langt mer av dette for å løse klimautfordringen, så Pilot-E ordningen bør få mer midler og bli en permanent ordning med flere utlysningsrunder i året, sier Marius Gjerset, Teknologiansvarlig i ZERO.

To gode industriprosjekter har fått støtte, med Elkem som skal erstatte fossilt kull med fornybart biokarbon som reduksjonsmiddel i produksjon av silisium og ferrosillisium-legeringer, og Yara og NEL med bruk av fornybar hydrogen for fossilfri og utslippsfri gjødselproduksjon,

Dette er to prosjekter med et stort klimapotensial. Produksjon av mineralgjødsel og metaller (foruten aluminium) står for 4 millioner tonn CO2-utslipp årlig i Norge (8 % av de norske utslippene).

– Å skifte til fornybare alternativer som hydrogen og biomasse som erstatning til dagens bruk av fossil kull og gass er helt avgjørende for å få til store og nødvendige utslippskutt og utvikling av nullutslipp industri, sier Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO.

På maritime løsninger er det fire prosjekter som har fått støtte til nullutslippsløsninger for ulike fartøystyper.

– Det er veldig gledelig med støtte til utvikling av nye utslippsfri løsninger som vil ta det grønne skiftet til fornybar skipsfart et stort steg videre med utslippsfri hurtigbåt, Kystruta, og konteinerskip. Med hydrogenløsningene i prosjektene vil det være et stort og avgjørende steg for å realisere utslippsfri løsninger for langdistanse skipsfart, sier Marius Gjerset i ZERO.

– Norge er verdensledende på nullutslippsløsninger i maritim sektor og i en unik posisjon til å lede ann i utviklingen på dette videre fra fergesektoren til hele maritim sektor i verden med den ledende maritim leverandørindustri vi har i Norge. Det vil gi et stort teknologiskift med ringvirkninger for klimareduksjoner langt ut over Norge. ZERO er stolte av å være med å bidra til gjennomføringen av dette med deltagelse i konsortiumet som skal utvikle og realisere utslippsfri container-transport på sjø med hydrogen og brenselceller for langdistanse transport, avslutter Gjerset.