Meny
EVRY gjør Jernbaneverkets logistikk papirløs

Publisert
12.May.2015

EVRY gjør Jernbaneverkets logistikk papirløs

EVRY og Jernbaneverket har inngått avtale om utvikling og leveranse av et nytt, digitalt lagerstyringssystem. Løsningen vil gi Jernbaneverket samlet, digital oversikt og administrasjon av alle komponenter ved 120 lagerlokasjoner over hele landet.

EVRY skal i samarbeid med APX systems utvikle et nytt logistikksystem for Jernbaneverkets 120 lagre over hele landet. Løsningen vil gi papirløs administrasjon av Jernbaneverkets totale lagerhold med komponenter til en samlet verdi av om lag 500 millioner kroner.

Med papirløst lagerhold oppnår Jernbaneverket blant annet bedre ressursutnyttelse, riktigere lagerhold, raskere leveranser og reduserte logistikk-kostnader. Jernbaneverkets lagerpersonell vil med den nye løsningen benytte håndholdte enheter med strekkodelesere og nettbrett i stedet for papirbaserte plukklister, noe som både vil effektivisere arbeidet og redusere manuelle feilkilder.

Kontrakten omfatter systemutvikling samt levering og vedlikehold over ti år og har en ramme på over 20 millioner kroner. Prosjektet er et samarbeid mellom EVRY og teknologipartner APX systems.

Styrker forsyningskjeden

Ved å digitalisere og automatisere bestillingsflyten oppnår Jernbaneverket mer effektiv logistikk og fordeling av materiell på tvers av organisasjonen. Logistikkløsningen vil raskt og enkelt gi analyser og oversikt over eksisterende og fremtidig forbruk og innkjøpsfrekvens for ulike komponenter.

– Med et stort spenn i utstyr må Jernbaneverket ofte gjøre analyser på behov og innkjøpsfrekvens, sier Gorm Frimannslund.

– Mange av komponentene brukes svært sjelden, men er kritiske når de først behøves. Med den nye løsningen for Jernbaneverket et prognoseverktøy som enkelt gir analyser og oversikt over eksisterende og fremtidig forbruk, innkjøpsfrekvens for ulike komponenter og oversikt over utstyr som er kritisk i forbindelse med spesielle hendelser.

Ved innføring av nytt lager og logistikksystem får JBV samlet flere lagersystemer til ett felles lagersystem. Samtidig kan brukeren gjennom systemet gjennomføre bestilling av materiell direkte fra lager. Dette betyr at planlegging og innkjøp av alt lagerført materiell gjøres i systemet.

Systemet legger til rette for bruk av mobile enheter og vil være tilgjengelig på både iOS og Android, samt rugged devices for enkel inn- og utskanning av materiell på lager. Prosjektet har hele veien lagt vekt på at systemet skal være brukervennlig og intuitivt.

Systemet er rollestyrt slik at hver enkelt bruker har et system som er tilpasset sitt behov. Økt grad av elektroniske løsninger reduserer manuelt arbeid og effektiviserer materiellhåndtering, samt sikrer at JBVs balanse gjenspeiler korrekte lagerførte verdier. Systemet tilbyr også en kraftig prognosefunksjon som skal støtte planlegging og vedlikehold av lagerbeholdning helt ned på artikkelnivå.

– Oppfyllelse av disse effektmålene vil bety at arbeidshverdagen, slik mange kjenner den i dag, vil forbedres. Vi har hele tiden hatt sluttbrukerens behov i bakhodet, sier Prosjektleder Vidar Fålun.

– Lagersystemet skal støtte opp under kjernevirksomheten på en god måte. Det vil si at sluttbrukeren skal få beslutningsstøtte til å gjøre den viktige jobben de gjør på en god måte. Systemet skal også gjøre Forsyning i stand til å levere materiell raskere og mer effektivt til prosjekter og vedlikehold.

Noen komponenter behøves sjelden, men er kritiske ved eventuelle hendelser. Ved å identifisere disse kan JBV også styrke forsyningskjeden sin og se hvilke leverandører som er kritiske for Jernbaneverkets tilgjengelighet, og som man derfor må gjøre avtaler med, for eksempel om 24-timers tilgjengelighet. Det vil også være mulig å redusere ukurans i lagrene ved å identifisere deler og utstyr som snart skal fases ut og derfor redusere innkjøp eller endre lageruttak.

Logistikkløsningen vil gi Jernbaneverket godt datagrunnlag for å analysere og effektivisere sine lagerpunkter med hensyn på beliggenhet i forhold til dagens behov.

Høy integrasjonskompetanse

– I store logistikkprosjekter er det ofte kritisk å kunne integrere nye løsninger med eksisterende økonomi- og vedlikeholdssystemer, sier Håkon Kvåle i EVRY.

– EVRYs erfaring og kompetanse fra store prosjekter gjorde at man enkelt og sikkert kunne integrere Jernbaneverkets eksisterende Agresso økonomisystem, Movex og Maximo vedlikeholdssystem med EVRYs leveransepartner APX systems’ spissteknologi innenfor systemflyt, integrasjon, RFID- og strekkodeteknologi. Resultatet er en helhetlig løsning som også gir god gjenbruk av data og gir Jernbaneverket gode verktøy for å rapportere og dokumentere ressursbruk i forhold til regler og avtaleverk, og i forhold til Staten som eier.

– Kontrakten representerer en anerkjennelse av EVRYs erfaring og kompetanse innenfor logistikk og transport, og av EVRYs leveringsevne som systemintegrator i store og komplekse prosjekter, sier Kvåle i EVRY.

– Vi er glade for igjen å kunne vise vår leveringsevne på de riktig store og komplekse problemstillingene.

Jernbaneverkets nye logistikkløsning er i utvikling, og systemet skal etter planen settes i drift høsten 2015.