Meny
Få SMS-varsel om skredstengte veier Foto: Kenneth Holm Vestby/Statens vegvesen

Publisert
09.March.2023

Få SMS-varsel om skredstengte veier

Nå kan du få SMS-varsel når landets mest skredutsatte og stengningsutsatte veier må stenges.

– Hensikten er å gi et godt informasjonstilbud til de som bruker disse strekningene daglig slik at de enkelt får tilgang til informasjon om stengninger og åpninger etter rydding, sier produkteier og sjefsingeniør Frode Kvam. 

Tjenesten er spesielt viktig der det er skredkontrollanlegg for å informere om når det planlegges å stenge veien for kontrollert og forebyggende utløsning av skred. 

– Snøskred er ofte vanskelig å varsle og kan gå på vei uten at vi er forberedt. Ved å varsle trafikantene så raskt som mulig, kan vi redusere antallet biler som kjører inn i skredfarlig område og gi økt forutsigbarhet for de som daglig kjører skredutsatte strekninger, sier Knut Inge Orset ved seksjon for geofag Statens vegvesen. 

Fra før har Statens vegvesen tilbudt SMS-varsel for stengte fjelloverganger, bruer og tunneler.

I tillegg til skredutsatte veier, så er også flere bruer og tunneler lagt til i tjenesten nylig.

– Vi vet at det fører til store konsekvenser i hverdagen for folk om tunnelen eller brua man er avhengig av blir stengt. Ved å bli varslet om planlagte stengninger og stengninger som oppstår der og da, så får man bedre mulighet til å håndtere konsekvensene stengningene kan gi. Vi har også fått tilbakemeldinger om at SMS-varslingstjenesten bidrar til en trygghet, forklarer produkteier Kvam. 

Du kan også laste ned appen Vegvesen Trafikk. Der får du trafikkinformasjon og varsler på egendefinerte områder dersom du heller ønsker varsling rett inn på din mobiltelefon. 

Her er nye strekninger i tjenesten:

Nord 

 • Grøtfjorden (fv. 7768) 
 • Holmbuktura (fv. 293) 
 • Lavangsdalen (E8) 
 • Myrlandsveien (fv. 7594) 
 • Skillefjordnes-Storekorsnes (fv. 7594) 

Vest 

 • Bjørnabykset – Navelsaker (fv. 5744) 
 • Eidfjord-Nautafloten (Rv. 7) 
 • Eksingedalen-Gullbrå (Fv. 5398) 
 • Esefjorden (fv. 55) 
 • Lodalen (fv. 5723) 
 • Hestvika-Heilevang (fv. 609) 
 • Magnhildskaret (rv. 614) 
 • Naustdalstranda (rv. 5) 
 • Nærøydalen (E16) 
 • Odda -Utne ferjekai (fv. 550) 
 • Oldedalen (fv. 5724) 
 • Vik-Nese (fv. 5600) 

Midt 

 • Eikesdalsvegen (fv. 6012) 
 • Geiranger-Eidsdal (fv. 63) 
 • Norangsdalen  (fv. 655) 

Andre, lengre strekninger 

 • Bergen-Oppedal (E39) 
 • Bergen-Voss (E16) 
 • Sørfold-Hamarøy (E6) 

Nye bruer og tuneller som er lagt til å tjenesten: 

Bruer 

 • Bømlabrua (fv. 542) 
 • Hardangerbrua (rv. 13) 
 • Karmsund bru (E134)
 • Stordabrua (E39) 

Tunneler 

 • Finnøytunnelen (fv. 519) 
 • Flenjatunnelen (E16) 
 • Gudvangtunnelen (E16) 
 • Hundvågtunnelen (E39) 
 • Lærdalstunnelen (E16) 
 • Ryfylketunnelen (rv. 13) 
 • Talgjetunnelen (fv. 4624) 
 • Vallaviktunnelen (rv. 13) 

I SMS-tjenesten har vi nå: 

 • 63 Fjelloverganger 
 • 46 Værutsatte veger 
 • 42 tunneler 
 • 21 bruer 
 • 20 skredutsatte strekninger 
 • 3 andre stengingsutsatte strekninger 
  (
  Bergen-Voss, Bergen-Oppedal og Sørfold-Hamarøy)