Meny
Færre ulykker med intelligente sikkerhetssystemer

Publisert
30.August.2017

Færre ulykker med intelligente sikkerhetssystemer

Flere kjøretøy på veiene, raskere trafikkflyt og distraksjoner bidrar til å gjøre kjøringen krevende for alle trafikanter. Likevel har sjåførene i dag aldri hatt bedre muligheter til å kjøre trygt. De aktive sikkerhetssystemene som finnes i mange moderne kjøretøy, gjør det langt enklere å unngå trafikkuhell og ulykker.

Fra og med november 2015 ble det krav om at alle nye tunge lastebiler med to- eller tre aksler i hele EU-området skal utstyres med en automatisk nødbremsfunksjon. Formålet er å redusere antallet ulykker der en lastebil kjører inn i et annet kjøretøy bakfra – et scenario som utgjør cirka en femtedel av alle ulykker der lastebiler er innblandet. Det gjeldende lovverket krever at nødbremsesystemet skal redusere lastebilens hastighet med 10 km/t. Neste år innstrammes regelen til 20 km/t.

“Det er flott at lovverket blir strengere, men jeg føler fortsatt at kravene er for lave. Hvis du kjører i 80 km/t når nødbremsesystemet aktiveres, må du fortsatt senke farten med mer enn bare 20 km/t for å unngå en kollisjon dersom kjøretøyet foran står stille”, sier Carl Johan Almqvist, som er trafikk- og produktsikkerhetssjef i Volvo Trucks.

Kollisjonsvarsler med full autobrems

Volvo Trucks har utviklet et system som er langt mer effektivt enn det dagens og fremtidens lovpålagte krav tilsier. Systemet ble introdusert i 2012, og fokuserer primært på å varsle sjåføren om en eventuell kollisjonsfare.

– I mange tilfeller er dette nok til at sjåføren raskt kan vurdere situasjonen og forhindre en ulykke, sier Carl Johan Almqvist.

[factbox id=”1″]

Nødbremsen brukes bare hvis det er helt nødvendig, og den utløses svært raskt. Bremsehastigheten – eller retardasjonen for å bruke det teknisk korrekte begrepet – er på cirka 7 m/sek2, som er på nivå med mange personbiler. I praksis betyr det at lastebilens hastighet kan reduseres fra 80 til 0 km/t på cirka 40 meter.

Varsler sjåføren gradvis

Systemet overvåker kjøretøyene foran ved hjelp av kamera- og radarteknologi, og fungerer uansett vær – i sol, dis, tåke eller mørke. Ved en eventuell kollisjonsfare varsles føreren gradvis via lys- og lydsignaler med økende styrke. Hvis ikke systemet oppdager en respons fra sjåføren, begynner lastebilen automatisk å bremse rolig ned. Hvis sjåføren fortsatt ikke responderer, aktiveres nødbremsen helt til kjøretøyet har stoppet fullstendig. Etter fem nye sekunder uten bevegelser på rattet eller en annen form for reaksjon, aktiveres håndbrekket automatisk – et sikkerhetstiltak som skal forhindre at lastebilen begynner å rulle dersom sjåføren er i sjokk eller bevisstløs.

Når nødbremsen aktiveres, begynner bremselyset å blinke for å varsle kjøretøyene bak lastebilen, og når hastigheten synker til 5 km/t, aktiveres også nødlysene.

Volvos system fungerer også på svingete veier, og kan skille mellom autovern og virkelige hindre som for eksempel kjøretøyer, inkludert motorsykler. For å dra full nytte av systemet er det viktig å sørge for at alle funksjonene, for eksempel ABS-bremser, er aktivert både på lastebilen og tilhengeren.

Ettersom det kun er kort tid siden nødbremseregelen trådde i kraft, vil det ta tid før den positive effekten gjenspeiles i ulykkesstatistikkene. Volvo Trucks er likevel overbevist om fordelen med nødbremsesystemet og andre aktive sikkerhetsfunksjoner.

– De aktive sikkerhetssystemene våre er en del av en helhetlig løsning som helt tydelig bidrar til å redusere farene i trafikken, men det er viktig å huske at teknologien ikke kan gjøre all jobben alene. Et trygt trafikkmiljø krever aktiv samhandling mellom alle trafikanter. En erfaren og oppmerksom sjåfør som styrer kjøretøyet på en ansvarlig måte, er fortsatt den beste måten å forhindre ulykker på, sier Carl Johan Almqvist.