Meny
Fair Transport utvikles videre – De nye kriteriene vil gi bedriftene enda høyere utbytte av sertifiseringen, sier Eivind Karikoski, prosjektleder for Fair Transport i NLF. Foto: Jamieson Pothecary

Publisert
01.April.2021

Fair Transport utvikles videre

Etter halvannet år med sertifisering, kvalitetssikring og oppfølging, kan Norges Lastebileier-Forbund (NLF) markere at hele 200 bedrifter har oppnådd Fair Transport-status. Nå tas Fair Transport ett steg videre.

– Hovedpoenget med Fair Transport er ikke å gi bedriftene et klistremerke som kan brukes til markedsføring. Det er en ordning som forplikter, og som krever at det gjøres et vesentlig arbeid for å dokumentere kvalitetsarbeidet i virksomheten. Erfaringene vi har gjort oss i denne første tiden, har vært svært verdifulle i så måte, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Nå har forbundsstyret i NLF oppnevnt et brukerforum og et godkjenningsutvalg som skal utvikle sertifiseringsordningen videre.

Brukerforumet skal vurdere kriteriene

Brukerforum Fair Transport består av representanter i Fair Transport-bedrifter fra ulike regioner i Norge. De skal nå gå i gang med å drøfte forslag til endringer i eksisterende kriterier. De vil også se på nye kriterier, som vil gjøre sertifiseringsordningen enda mer omfattende.

Brukerforum møtes fire ganger i året, eller etter behov. Innspillene fra forumet oversendes administrasjonen i NLF for gjennomgang og beslutning.

– De nye kriteriene vil gi bedriftene enda høyere utbytte av sertifiseringen. Alle medlemsbedrifter som har de grunnleggende kriteriene på plass og som setter av tid til å jobbe med sertifiseringen, vil kunne bli sertifiserte. Dette gjelder enbilseiere og opp til de største transportselskapene i Norge, sier Eivind Karikoski, prosjektleder for Fair Transport i NLF.

Han legger til at NLF gjerne bistår med veiledning og tips om hva den enkelte bedrift må gjøre for å bli sertifisert.

Godkjenningsutvalget skal behandle søknadene

– Medlemmene i godkjenningsutvalget har bred og lang erfaring. De har et godt grunnlag for å kunne vurdere bedriftenes søknader opp mot kravene som er satt, sertifisørenes innstilling til vedtak og Fair Transports formålsparagraf, forklarer Karikoski.

Godkjenningsutvalg Fair Transport møtes én gang i måneden (digitalt) hvis det er aktuelle saker som skal behandles. Den hyppige møtefrekvensen skal sikre at innsendte søknader behandles fortløpende.

Godkjenningsutvalgets medlemmer er:

Vidar Tokerud: Revisjonsleder i SBCert, Scandinavian Business Certification AB, siden 2018. Lang erfaring med etablering, utvikling og revisjon av ledelsessystemer for kvalitet, miljø og HMS. Kvalitetssjef i Glava AS 1992–2016, revisjonsleder Nemko AS 2008–2018. Vidar er ekstern sertifisør på resertifiseringer Fair Transport.

Svein Løvås: Kvalitets- og HMS-leder i IKM Gruppen, et norskeid konsern med rundt 25 norske selskaper, hvor han er involvert både på ledelses- og eiersiden av selskapet. Erfaring med oppbygging av styringssystemer i henhold til flere ISO-standarder. Tidligere også eier og styreleder i konsulentselskap innen kvalitet og HMS. Svein Løvås har lang erfaring og kompetanse fra transportkjøpersiden.

Ottar Sefland: Tidligere salgs- og markedsdirektør i Europeiske Reiseforsikring (del av If). Jobbet over 34 år i If med forhandlinger, restrukturering av bedrifter, salgsledelse og øvrig ledelse. Siste ti år har han vært leder av Allianser Bedrift, men ansvar for alle store allianseavtaler i If, herunder NLF-avtalen. Ottar har i sitt arbeid hatt fokus på medlemsutvikling, skadeforebyggende programmer med mer, i nært samarbeid med partnerne, også NLF.

Merete Christensen Bernau: Partner i Codex Advokat, hvor hun er med og leder bærekraftsatsningen. Merete har, gjennom flere direktørstillinger i Protector forsikring, lang erfaring fra forsikring – særlig knyttet til eiendom, samt generell kontraktsrett og erstatningsrett.

Geir A. Mo: Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Hva er Fair Transport?

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram og sertifiseringsordning med målsetting om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode, sosiale forhold for ansatte. Programmet har i dag 38 kriterier som bedriftene må oppfylle og dokumentere for å kunne bli sertifiserte. Det er en ordning som forplikter, og som krever at det gjøres et vesentlig arbeid for å dokumentere kvalitetsarbeidet i bedriftene.

Transportkjøpere skal etterleve lover og forskrifter som omfattes av transportkjøpers ansvar, som forskrift om informasjons- og påseplikt og det generelle medvirkeransvaret. Transportkjøpere vil enklere kunne ivareta sitt ansvar ved å velge transportører som er sertifiserte, da de kan dokumentere at de har systemer og rutiner rundt blant annet internkontroll og HMS, avvikshåndtering, kjøretøyteknisk, kjøre- og hviletid og arbeidstidsbestemmelsene, lønns- og arbeidsvilkår, oppfølging av kjørestil og at de har moderne kjøretøy med ny motorteknologi. Mange av transportørene i Norge er også transportkjøpere. Derfor vil Fair Transport få flere nye kriterier knyttet opp mot transportkjøpers ansvar, hvor bedriften må dokumentere de rutiner den har etablert for å sikre etterlevelse av forskriftens bestemmelser overfor bedriftens underleverandører.

Det vil altså komme noen flere kriterier inn i sertifiseringsordningen, samtidig som at alle sertifiseringer skal godkjennes av godkjenningsutvalget for Fair Transport. Utvalget vil møtes én gang i måneden, noe som tilsier at kan gå noe tid fra bedriften har fått klarsignal på besvarelsen fra sertifisøren til endelig godkjenning gjøres.