Meny
Får ikke lovbestemt norsk minstelønn Bilde fra grenseundersøkelsen på Svinesund. Foto: Arne Danielsen

Publisert
24.February.2020

Får ikke lovbestemt norsk minstelønn

Yrkestrafikkforbundet har for tredje gang gjennomført en undersøkelse blant utenlandske lastebilsjåfører på Svinesund. Nå er rapporten klar. Nesten ingen sjåfører svarer at de får den lønnen de har krav på når de kjører i Norge.

En av tre sjåfører svarer at de tjener mindre enn 1500 euro i måneden. Til sammenlikning utgjør norsk minstelønn nærmere 3000 euro. 10 prosent svarer at de tjener under 1000 euro pr måned.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er bekymret for bransjen.

– Dette er sosial dumping. Vi ser at særlig polske og litauiske transportører henter sjåfører stadig lenger øst. Det nye er at de nå går utenfor EU-området til Ukraina og Russland og utstyrer sjåførene med kjøretillatelser i EU-området. Dette utkonkurrerer seriøse norske transportører og bidrar til et kappløp mot bunnen, konkluderer Klungnes.

Av de som svarer at de kjører relativt mye (mer enn 40 oppdrag) innad i Norge i løpet av året oppgir kun 10 prosent at de får norsk minstelønn under oppdragene. Dette er noe samtlige av sjåførene skulle hatt etter norsk lovgivning.

– Her ser vi resultatet av mange år med nedprioritering av kontrolletatene. Sjansen for å bli tatt for å underbetale sjåførene er veldig liten og konsekvensene er små. Da sier det seg selv at sjåførene går for lut og kaldt vann. Arbeidstilsynet må få midler til å øke kontrollvirksomheten på norske veier. Det må bli en reell sjanse for å bli tatt, avslutter Klungnes.