Meny
Feil og mangler avdekket på grenseovergangene på Svinesund og Ørje

Publisert
26.November.2018

Feil og mangler avdekket på grenseovergangene på Svinesund og Ørje

Et stort antall tunge kjøretøy er kontrollert når Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen, Politiet og Toll i samarbeid gjennomfører felleskontroll.

Felleskontrollen ved grenseovergangene på Svinesund og Ørje startet søndag ettermiddag og avsluttes torsdag denne uken. I løpet av det første døgnet er det blitt kontrollert et stort antall tunge kjøretøy begge steder.

Manglende transporttillatelse og dårlige bremser

– Vi har blant annet stoppet en buss uten leiekontrakt eller transporttilatelse, en semitrailer med meget dårlige bremser, en biltransport nesten helt uten bremser og ellers i generelt veldig dårlig stand – den hadde allerede kjøreforbud i Sverige og bedre gikk det ikke her, en russisk trailer hadde manipulert AD-Blue-systemet og ble anmeldt, rapporterer kontrolleder i Statens vegvesen, John Reidar Westbye fra Ørje.

– Av forskjellige årsaker måtte noen sjåfører komme seg videre uten bil etter kontrollen søndag kveld. Det er levert to anmeldelser, en av disse gjelder en tungbil som prøvde å stikke av fra kontrollen, sier Øyvind Grotterød.

I tillegg til et stort mannskap fra Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen deltar Politiet og Toll i den store grensekontrollen i Østfold.

– Det beste vi kan si om kvaliteten på kjøretøyene hittil, er at de fleste tungbilene har god dekkutrustning, sier Øyvind Grotterød.