Meny
Fem etater sammen om kontroll Bilde fra kontrollen på Umbukta. Foto: Statens vegvesen

Publisert
12.May.2021

Fem etater sammen om kontroll

Til sammen 13 kontrollører fra fem etater deltok i kontroll av tunge kjøretøy sør i Nordland torsdag forrige uka.

– Skatt, Arbeidstilsyn, Politi, Toll og vi i Statens vegvesen har forskjellige kompetanseområder og innfallsvinkler på kontrollplass. Men vi har de samme målene: økt trafikksikkerhet for alle trafikanter og til bedre konkurranse- og arbeidsvilkår i transportbransjen, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Helle Torill Sandvik.

Vegvesenet koordinerer minst tre tverretatlige samarbeidskontroller i Nord-Norge hvert år.

– Tilbakemeldingene fra deltakerne på disse kontrollene er at dette er veldig nyttig og lærerikt. Vi blir kjent med hverandre og med hverandres fagfelt på en mer direkte måte ute i felten. Det blir lettere å ta kontakt med hverandre i ettertid. Dette tjener alle på, sier Sandvik.

Ni kjøreforbud

Kontrollene foregikk på Umbukta tollsted og på Vegvesenets kontrollplass på Trofors.

– Vi fordelte oss slik for å kunne kontrollere både på grenseovergangen og langs E6. Til sammen ble 104 tunge kjøretøy kontrollert av oss i Statens vegvesen. Ni av disse fikk kjøreforbud. I tillegg ble det utstedt et gebyr for manglende bombrikke og et gebyr for overlast. Sju kjøretøy hadde tekniske mangler som må utbedres, sier Sandvik.

Arbeidstilsynet førte blant annet tilsyn med fem utenlandske sjåfører av norske kjøretøy. De gjennomførte også 14 kabotasjekontroller.

– Både Skatteetaten og Arbeidstilsynet tar med seg saker fra kontrollene som de vil analysere og følge opp videre. Det dreier seg blant annet om arbeidsforhold for utenlandske sjåfører.

Politiet gjennomførte blant annet rus og fartskontroll. En person fikk gebyr for å kjøre for fort.