Meny
Fem nye landstrømprosjekter får Enova-støtte Foto: Enova

Publisert
10.May.2021

Fem nye landstrømprosjekter får Enova-støtte

Enova går inn med statlig støtte til fem nye landstrømprosjekter i Kristiansand, Ålesund, Stokmarknes, Helgeland og Florø. Det betyr at stadig flere norske havner tilbyr strøm til skip slik at de kan slå av motorene når de ligger til kai.

– Landstrøm er et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport, og derfor er det veldig positivt at det er interesse for å bygge ut landstrømanlegg også i en tid hvor koronasituasjonen preger markedet. Dette er et tydelig signal fra næringen om at omstillingen til lavutslippssamfunnet fortsetter med uforminsket kraft, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

Følgende fem prosjekter får støtte:

Støttemottaker Sted Støttesum
Kristiansand Havn IKS Caledonien og Lagmannsholmen, Kr.sand 4 844 678
Ålesundregionens Havnevesen Skansekaia, Ålesund 2 375 026
Helgeland Havn IKS Helgeland Havn 9 500 000
Plug Holding AS Stokmarknes 3 800 000
Fjord Base AS Kai E 2021, Florø 4 312 000
Sum 24 831 704

– God klimapolitikk er god næringspolitikk. Grønn skipsfart er en av regjeringens viktigste satsinger i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og styrke den grønne konkurransekraften. Utbyggingen av landstrøm legger til rette for utslippsfrie havner og drift. Gjennom Enova støtter regjeringen aktører som er villige til å ta risiko for å utvikle en mer klimavennlig næring, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Landstrømanleggene skal være i drift senest februar 2023.

Støtter nødvendige tiltak både på sjø og land

Dette var Enovas tiende utlysing for investeringsstøtte til landstrøm siden 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til rundt 105 landstrømprosjekter med over 730 millioner kroner. Fottland forteller at Enova ser en stor økning i antall fartøy som kan benytte seg av disse anleggene.

– Dette bidrar til at landstrømanleggene fortere kan bli lønnsomme investeringer. Forhåpentligvis vil dette igjen føre til en raskere utbredelse av tilbudet lands kysten. Videre ser vi at det har kommet nye aktører som spesialisere seg på bygging og drift av landstrømanlegg. Vi legger også merke til at det er et økende samarbeid mellom havner når det kommer til valg av landstrømsystem, noe som vil gjøre det lettere for redere å benytte seg av landstrøm, sier Fottland.